Veřejná snídaně v 41 českých městech: v sobotu se slaví Světový den pro Fair Trade

Fairtrade_logo.jpg Téměř čtyři desítky českých měst a obcí se v sobotu 14. května zúčastní veřejného snídaňového happeningu, kterým oslaví Světový den pro fair trade.   

Jaroměř, Plzeň, Slavonice, Litvínov, Tachov, Jihlava, Chrudim, Opava, Brno, Praha nebo Hlučín – všude
tam a v dalších 28 českých a moravských městech budou lidé v sobotu 14. května 2011 veřejně snídat
potraviny, které byly vyprodukovány za přísných sociálních a ekologických podmínek. Připraví si je a
donesou sami účastníci, a zapojí se tak do šňůry snídaňových happeningů konaných již tradičně na Světový
den pro fair trade po celém světě.
„Snídat se bude v parcích, na náměstích, v zámeckých zahradách, ale i na méně tradičních místech.
V Chodouni například u jezu zvaném Kafák,“ popisuje Stanislav Komínek z organizace NaZemi, která akci
koordinuje. „K účasti jsme vyzvali ekologická a mateřská centra a také města zapojená do sítě Zdravých
měst,“ uvádí Stanislav Komínek z NaZemi. „Zájem o akci ale předčil naše očekávání – momentálně
máme přihlášeny skupiny z 39 českých a moravských měst a obcí. A stále přibývají.“ Organizátoři
z jednotlivých měst jsou různých profesí: učitelé, úředníci, obchodníci, studenti či samotná města. „Máme
přihlášeného také jednoho majitele čajovny, asistentku z katedry marketingu nebo studentku gymnázia,“
prozrazuje Stanislav Komínek.
Město Litoměřice usiluje o statut Fairtradové město, proto jeho představitelé zvou své občany na snídani
do zahrady ZŠ Masarykova. „Do akce se zapojí sdružení ShineBean, které vede rozvojové projekty v Keni,
Masarykova základní škola či ekologické středisko Sever. Městská knihovna nabídne aktivity pro rodiny
s dětmi. Součástí snídaně bude i soutěž o nejlepší férovou buchtu,“ uvádí organizátorka Marcela Trejbalová.
V Hodoníně spojily síly městská samospráva, Ekocentrum Dúbrava, městská knihovna a Centrum pro
rodinu. „Zapojí se také jedna lékárna a dva obchody zdravé výživy, které nám zdarma poskytnou fairtradové
a bio potraviny,“ popisuje organizátorka Ivana Hájková, která v Hodoníně koordinuje projekt Zdravé
město. „Využijeme travnaté plochy na Národní třídě přímo v centru města. Rozložíme karimatky, stolky a
židle, uvaříme do termosek fairtradovou kávu, čaj a kakao, na celozrnné chleby namažeme marmeládu,“
vypočítává Ivana Hájková. „Snídani nabídneme i kolemjdoucím.“
Světový den pro fair trade se koná vždy druhou sobotu v květnu a letos se celosvětově slaví již po desáté.
„Loňské snídaně se zúčastnilo kolem 110 000 lidí v 21 zemích světa,“ popisuje Veronika Bačová z Asociace
pro fair trade. Například v Paříži loni snídalo 5000 lidí fairtradové produkty. „U nás se tato akce koná poprvé
a z počtu přihlášených je jasné, že u nás zájem o produkty, u nichž zná spotřebitel jejich původ, roste.“
Dokládá to i loňský obrat produktů fair trade v České republice. Podle Asociace pro fair trade, platformy
sdružující organizace zabývající se osvětou, propagací a obchodem s fairtradovými výrobky, byl roční obrat
80 milionů Kč. „Je to o rekordních 60 procent víc než v roce 2009,“ komentuje Veronika Bačová z Asociace
pro fair trade.
Kontakty:
Gabriela Štěpánková, NaZemi, PR, gabriela.stepankova@nazemi_cz, 776 226 691
V den akce – happening v Praze:
Barbora Mrázková, NaZemi, koordinátorka snídaně, bara.mrazkova@nazemi_cz, 777 560 609
Vanda Jarošová, NaZemi, PR, vanda.jarosova@nazemi_cz, 777 743 778
Projekt probíhá s finanční podporou Evropské unie. Obsah dokumentu je zcela na odpovědnost NaZemi – společnosti pro fair trade a
jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
V den akce – happening v Brně:
Stanislav Komínek, NaZemi, koordinátor snídaně, stanislav.kominek@nazemi_cz, 774 737 176
Gabriela Štěpánková, NaZemi, PR, gabriela.stepankova@nazemi_cz, 776 226 691
Co je fair trade?
Fair trade je způsob obchodu, který dává drobným pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí příležitost
uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pokud si spotřebitel koupí fairtradový výrobek, má jistotu, že
za ním nestojí například zneužívání dětské práce, nelidské pracovní podmínky, porušování lidských práv či
devastace životního prostředí.
www.fairtrade.cz.
NaZemi – společnost pro fair trade
NaZemi – společnost pro fair trade je česká nevládní nezisková organizace, která prosazuje principy
globálního rozvojového vzdělávání do škol i mimo ně, propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým
zemědělcům a řemeslníkům z rozvojových zemí a vede kampaně za zlepšení pracovních podmínek
v rozvojových zemích. Do dubna 2011 existovala pod názvem Společnost pro Fair Trade.
www.nazemi.cz ǀ www.svetvnakupnimkosiku.cz
Asociace pro fair trade
Asociace pro fair trade sdružuje české subjekty činné v oblasti fair trade. V současnosti má sedm řádných
a jednoho sympatizujícího člena – čtyři z těchto členů jsou nevládními organizacemi a čtyři obchodními
společnostmi. Asociace pro fair trade je zároveň národním zástupcem Fairtrade International (FLO) a dohlíží
na používání certifikační známky Fairtrade® v ČR a monitoruje český trh s fairtradovými produkty.
www.fairtrade-asociace.cz

Účastníci snídaní tím vyjadřují svůj zájem o výrobky, při jejichž produkci nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce.

Každoročně se do „férového“ snídání zapojí více než sto tisíc lidí po celém světě. 

Jaroměř, Plzeň, Slavonice, Litvínov, Tachov, Jihlava, Chrudim, Opava, Brno, Praha nebo Hlučín – všude tam a v dalších českých a moravských městech budou lidé v sobotu 14. května 2011 veřejně snídat potraviny, které byly vyprodukovány za přísných sociálních a ekologických podmínek. Připraví si je a donesou sami účastníci, a zapojí se tak do šňůry snídaňových happeningů konaných již tradičně na Světový den pro fair trade po celém světě.

„Snídat se bude v parcích, na náměstích, v zámeckých zahradách, ale i na méně tradičních místech. V Chodouni například u jezu zvaném Kafák (právě zde ji pořádá spoluautorka Bio-info.cz, pozn. redakce),“ popisuje Stanislav Komínek z organizace NaZemi, která akci koordinuje. „K účasti jsme vyzvali ekologická a mateřská centra a také města zapojená do sítě Zdravých měst,“ uvádí Stanislav Komínek z NaZemi. „Zájem o akci ale předčil naše očekávání – momentálně máme přihlášeny skupiny z 39 českých a moravských měst a obcí. A stále přibývají.“ Organizátoři z jednotlivých měst jsou různých profesí: učitelé, úředníci, obchodníci, studenti či samotná města. „Máme přihlášeného také jednoho majitele čajovny, asistentku z katedry marketingu nebo studentku gymnázia,“ prozrazuje Stanislav Komínek.

Město Litoměřice usiluje o statut Fairtradové město, proto jeho představitelé zvou své občany na snídani do zahrady ZŠ Masarykova. „Do akce se zapojí sdružení ShineBean, které vede rozvojové projekty v Keni, Masarykova základní škola či ekologické středisko Sever. Městská knihovna nabídne aktivity pro rodiny s dětmi. Součástí snídaně bude i soutěž o nejlepší férovou buchtu,“ uvádí organizátorka Marcela Trejbalová.

V Hodoníně spojily síly městská samospráva, Ekocentrum Dúbrava, městská knihovna a Centrum pro rodinu. „Zapojí se také jedna lékárna a dva obchody zdravé výživy, které nám zdarma poskytnou fairtradové a bio potraviny,“ popisuje organizátorka Ivana Hájková, která v Hodoníně koordinuje projekt Zdravé město. „Využijeme travnaté plochy na Národní třídě přímo v centru města. Rozložíme karimatky, stolky a židle, uvaříme do termosek fairtradovou kávu, čaj a kakao, na celozrnné chleby namažeme marmeládu,“ vypočítává Ivana Hájková. „Snídani nabídneme i kolemjdoucím.“

Světový den pro fair trade se koná vždy druhou sobotu v květnu a letos se celosvětově slaví již po desáté. „Loňské snídaně se zúčastnilo kolem 110 000 lidí v 21 zemích světa,“ popisuje Veronika Bačová z Asociace pro fair trade. Například v Paříži loni snídalo 5000 lidí fairtradové produkty. „U nás se tato akce koná poprvé a z počtu přihlášených je jasné, že u nás zájem o produkty, u nichž zná spotřebitel jejich původ, roste.“ Dokládá to i loňský obrat produktů fair trade v České republice. Podle Asociace pro fair trade, platformy sdružující organizace zabývající se osvětou, propagací a obchodem s fairtradovými výrobky, byl roční obrat 80 milionů Kč. „Je to o rekordních 60 procent víc než v roce 2009,“ komentuje Veronika Bačová z Asociace pro fair trade.

Kontakty:

Gabriela Štěpánková, NaZemi, PR, gabriela.stepankova@nazemi_cz, 776 226 691

V den akce – happening v Praze:

Barbora Mrázková, NaZemi, koordinátorka snídaně, bara.mrazkova@nazemi_cz, 777 560 609

Vanda Jarošová, NaZemi, PR, vanda.jarosova@nazemi_cz, 777 743 778

Projekt probíhá s finanční podporou Evropské unie. Obsah dokumentu je zcela na odpovědnost NaZemi – společnosti pro fair trade a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

V den akce – happening v Brně:

Stanislav Komínek, NaZemi, koordinátor snídaně, stanislav.kominek@nazemi_cz, 774 737 176

Gabriela Štěpánková, NaZemi, PR, gabriela.stepankova@nazemi_cz, 776 226 691

Co je fair trade?

Fair trade je způsob obchodu, který dává drobným pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí příležitost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pokud si spotřebitel koupí fairtradový výrobek, má jistotu, že za ním nestojí například zneužívání dětské práce, nelidské pracovní podmínky, porušování lidských práv či devastace životního prostředí. 

www.fairtrade.cz

NaZemi – společnost pro fair trade 

NaZemi – společnost pro fair trade je česká nevládní nezisková organizace, která prosazuje principy globálního rozvojového vzdělávání do škol i mimo ně, propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým zemědělcům a řemeslníkům z rozvojových zemí a vede kampaně za zlepšení pracovních podmínek v rozvojových zemích. Do dubna 2011 existovala pod názvem Společnost pro Fair Trade.

www.nazemi.cz ǀ www.svetvnakupnimkosiku.cz

Asociace pro fair trade

Asociace pro fair trade sdružuje české subjekty činné v oblasti fair trade. V současnosti má sedm řádných a jednoho sympatizujícího člena – čtyři z těchto členů jsou nevládními organizacemi a čtyři obchodními společnostmi. Asociace pro fair trade je zároveň národním zástupcem Fairtrade International (FLO) a dohlíží na používání certifikační známky Fairtrade® v ČR a monitoruje český trh s fairtradovými produkty.

www.fairtrade-asociace.cz

Na Bio-info.cz si také přečtěte: 

ČR: Rekordní nárůst spotřeby fairtradových výrobků: v roce 2010 o 30 milionů

Bio-info.cz na Facebooku

 

 

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft listopad rgt
Po Út St Čt So Ne
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

františek: jen jsem se nikde nedočetl jak chtějí výpadek vajec z klecového chovu...
Klecovým chovům odzvonilo,
Hynek: Jako zákazníkovi Vodafonu se mi to líbí, že se snaží jít energii...
Vodafone se připojil k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje,
Tom Václavík: Dobrý den, Patricie, články zveřejňuji, jakmile je dostanu.
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,