Téma měsíce duben 2009: Bio Summit 2009

BioSummit_logo_1.jpg Konference Bio Summit 2009, která proběhla 25. března 2009 ve zbrusu novém kongresovém centru U Hájků v Praze za účasti více než 200 delegátů z řad obchodníků, potravinářů a dalších podnikatelů, nabídla velmi inspirativní poselství několika řečníků a témata na další diskuse, zejména v oblasti vztahů mezi dodavateli biopotravin, maloobchodníky a provozovateli restaurací.  

Bio Summit 2009 nabídnul inspiraci a zamyšlení

Druhý ročník konference Bio Summit, který se konal 25. března 2009 v Praze rozhodně nepůsobil dojmem, že by trhu s bio potravinami docházel dech. Na program se do kongresového centra u Hájků a na následující společenský Bio večer v hotelu InterContinental registrovalo více než 200 účastníků, převážně z řad bio producentů, letos však bylo zastoupeno i více obchodníků.

Vývoj ve světě setrvale pozitivní

Tom_V_zm__na_velikosti.jpgHlavní poznatky z analýz světového trhu biopotravin představil hned v úvodu konference Tom Václavík z agentury Green Marketing. Spotřeba biopotravin ve světě nepřestává stoupat, jen dynamika růstu se vzhledem k ekonomické situaci mírně zpomalila. Biopotraviny se ve vyspělém světě staly nedílnou součástí trhu s potravinami, pronikají do všech distribučních kanálů v globálním měřítku, roste koncentrace v oblasti výroby i obchodu. Tím dochází k jejich postupné komoditizaci a často i ztrátě identity.

tegut...je velkou inspirací

Sedlmaier_zm__na_velikosti.jpgO tom, jak lze zachovat identitu potravin v nabídce velkého potravinářského řetězce vypovídal příspěvek Georga Sedlmaiera, člena představenstva německé regionální maloobchodní společnosti  tegut...gute Lebensmittel. Jeho příspěvek byl po právu účastníky vyhodnocen jako nejlepší („Inspirující, úžasný člověk s obrovským zájmem, nadšením a nasazením pro tuto oblast"). Z jeho názorů a zkušeností vyplynulo, že bez úzké spolupráce a pomoci zemědělcům nemůže obchodník přinášet zákazníkům kvalitní potraviny. Společnost tegut...se proto chová jako zprostředkovatel mezi zemědělcem a zákazníkem, který nese zodpovědnost za své jednání a jeho dopady a jeho hlavní zásadou je „Nemáme co skrývat". Nejen pro přítomné maloobchodníky bylo jeho vystoupení jistě velkou inspirací.

Tegut, který ve středním Německu provozuje 350 prodejen, je jedním z nejúspěšnějších maloobchodníků s biopotravinami v Německu. Bopotraviny tvoří 20 % jeho obratu, v kategorii ovoce a zelenina dokonce 36 %, většina prodejen nabízí sortiment až 3 000 biopotravin. Biopotraviny začal tegut... nabízet již v roce 1982, od té doby získal ohromné zkušenosti. Zásadou pro úspěch při jejich prodeji považuje pan Sedlmaier jednak budování důvěryhodného a dlouhodobého férového partnerství se svými dodavateli, jednak neustálé vzdělávání zákazníků prostřednictvím pravidelně školených a motivovaných zaměstnanců.

Za „důsledné a široce uplatňované principy udržitelnosti v celém podnikatelském řetězci od produkce až po konečné zákazníky" získal tegut... cenu za udržitelnost 2008 a v této oblasti již dlouho v německém maloobchodu udává směr vývoje.

Zemědělci podél řeky Rýna jsou partneři Tegut. Společnost Tegut nákupem masa a dalších zemědělských produktů přispívá k zajištění rodinných farem a napomáhá tím k udržitelnému obhospodařování krajiny v biosferické rezervaci Rýna.

V oblasti maloobchodu s potravinami udává společnost Tegut v tomto ohledu směr již dlouho. Udržitelné podnikání je totiž u společnosti Tegut běžnou praxí již desítky let. Mnohem dříve než ostatní němečtí maloobchodníci zařadil do svého sortimentu biopotraviny a produkty z fair trade. Vlastní pekárna „herzberger Bäckerei" peče výlučně z biomouky, minerální vody čerpá firma z vlastních pramenů a také vlastní masna „kff" vyrábí biopotraviny.

Pozor na důvěru

Robert_zm__na_velikosti.jpgV podobném duchu jako Georg Sedlmaier hovořil i Robert Duxbury, konzultant firmy True Food Values, který představil své dlouholeté zkušenosti z práce v marketingu britského maloobchodního řetězce Sainsbur y´s. Mimo jiné zdůraznil, že největším nebezpečím pro trh s biopotravinami je ztráta důvěry spotřebitelů. Řešením je větší ochrana před podvody skrze transparentnost a plnou dohledatelnost. Maloobchodníci by zejména v dnešní době měli využít příležitost udržet si důvěru svých zákazníků propojením spotřebitelů a (místních či regionálních) producentů.

Nová maloobchodní bioznačka

Csoka.jpgÚčastníci přivítali, že program letošního summitu poskytl více prostoru i obchodníkům působícím na českém trhu. Velký zájem i pozitivní hodnocení získal příspěvek Zoltana Csóky, provozního ředitele společnosti Billa („Konečně řečník za maloobchodní řetězec s jasným postojem k BIO - fandím, ať se jim daří!"). Pan Csóka představil dlouho očekávanou vlastní bioznačku „Naše bio". Jako balzám na duši muselo znít přítomným potravinářům jeho prohlášení, že Billa má v úmyslu do své nové bioznačky nakupovat především české biopotraviny.

Český trh s biopotravinami razantně rostl

Aktuální statistické údaje ve vývoji trhu s biopotravinami v České republice za rok 2008 představí Tom Václavík z Green marketing. Jak již Bio-info informovalo v samostatné zprávě, vzrostl vloni obrat s biopotravinami v ČR o 40 % na celkových 1,8 mld. Kč. Také podíl obratu biopotravin na celkovém obratu potravin se zvýšil na 0,75 %.

Zdraví na prvním, chuť biopotravin na druhém místě

Hlavacek.jpgVe velmi zajímavém příspěvku představil pan Jiří Hlaváček, analytik společnosti INCOMA Research, výsledky úplně čerstvé kvalitativní studie, zaměřená na změny v nákupním chování českých zákazníků. Výsledky studie potvrdily platnost argumentů podporujících důvěru a perspektivu odvětví bio produktů.

Hlavním důvodem preference bio výrobků je silná vazba mezi jejich vnímanou hodnotou (kvalita, nutriční hodnota, přísné požadavky na čistotu reprezentovanou zákazem umělých chemických prostředků při výrobě a zpracování) a lidským zdravím. Zdraví představuje pro cílovou skupinu významnou osobní hodnotu, k tomu ovšem přistupuje aktivní vztah k ochraně zdraví, včetně vyhledávání informací o výživě a celkový životní styl - to všechno je podstatné. Osobní postoje, vytvořené na těchto základech představují silnou motivaci samy o sobě.

Pro jistou část zákazníků je důležité být v souladu s trendem a je zjevné, že v oblasti bio takový trend pomáhá. Někteří z nich totiž objevují „původní" chuti potravin vyráběných tradičními postupy, označují je za lahodné a tím prolamují bariéru založenou na mýtu, že zdravé rovná se přinejmenším málo chutné. Chuť jako podstatný smyslový vjem u biopotravin a podobně užitné vlastnosti u ostatních bio výrobků představují druhý nejsilnější motiv při jejich nákupu. Pokud nám něco chutná, není těžké si na to zvyknout, ať už jsme se s tím seznámili jakkoli.

Pozitivní smyslové pocity se spojují s pocitem uspokojení z péče o vlastní zdraví (případně o zdraví dětí a rodiny vůbec), což dohromady tvoří základ motivační struktury pro nákup biopotravin a dalších bio výrobků. Proto cílová skupina kupuje tyto relativně dražší výrobky i v době, kdy celkově šetří.

Na výše uvedené motivy navazuje uspokojení z osobního podílu na šetrném přístupu k životnímu prostředí, protože ekologické zemědělství se prezentuje jako bez využívání herbicidů, pesticidů, umělých hnojiv apod. Někteří lidé také preferují výrobky místního původu, protože je spojují s menší mírou znečištění z dopravy. A zejména mladší lidé demonstrují svůj přístup nákupem některých výrobků s označením fair trade. Tuto trojici důvodů můžeme považovat za méně důležitou z hlediska většiny, pro jednotlivce však může znamenat i silný osobní motiv. V souhrnu to všechno představuje důvody, o které se opírá pozitivní prognóza trhu s bio výrobky.

Biopečivo zatím hledá zákazníky

Jedlicka.jpgDruhý blok věnovaný inovacím a marketingovým aktivitám výrobců vyvolal živou debatu o tom, jaké výhody spotřebitelům nákup biopotravin přináší a jak je lze komunikovat. V rámci vystoupení byl pozitivně přijat otevřený „realisticko-skeptický" příspěvek Jana Jedličky, ředitele pekárenské společnosti United Bakeries, který upozornil na to, že přes desítky procent nárůstu spotřeby biopotravin v České republice stále hovoříme o velmi malých objemech reálného odbytu biopečiva a že bez razantního posunu jeho hodnoty ve vnímání spotřebitelů a bez marketingové podpory ze strany obchodníků se tato situace hned tak nezmění. Z následné diskuse vyplynulo, že tento problém se týká nejen biopečiva, ale celé kategorie pečiva jako takové, jejíž marketing a značková politika jsou stále teprve v počátcích.

Biomléko si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže

Quast.jpgDůkazem, že kategorie mléčných biovýrobků je na tom mnohem lépe než biopečivo, podal Karel Quasi, jednatel společnosti Lacrum Velké Meziříčí, který představil marketing ucelené řady biopotravin pod značkou Amálka. Ze závěrů jeho emotivního vystoupení vyplynulo, že lidé musí znovu nalézt a ocenit opravdovou hodnotu jídla, vážit si rozdílů a místních specialit a řemeslného zpracování nejvyšší kvality. Zdůraznil, že maloobchodníci i potravináři mají jedinečnou příležitost postavit se do čela změn stravovacích a spotřebitelských návyků, které nás vyvedou ze současné ekologické a ekonomické krize a povedou k „důstojnějšímu vztahu nás všech k celé živé přírodě a tím i lepším projevům přírody zpět k nám".

Německé hromadné biostravování jako příklad

Reingen.jpgZáviděníhodné uplatnění bioproduktů v podnikové jídelně německé banky WestLB ukázal na konkrétních číslech Christoph Reingen, ředitel provozu jídelny. Německo je průkopníkem v uplatňování bioproduktů v oblasti veřejného stravování, ke konci loňského roky tam fungovalo na 1 500 certifikovaných gastronomických zařízení, od podnikových jídelen, přes nemocniční, školní a univerzitní jídelny, až po jídelny v domovech sociální péče, restaurace a hotely.

Objevme krásu a kvalitu v produktech z českých farem

Kubec.jpgMiroslav Kubec, President Asociace kuchařů a cukrářů ČR, zase mluvil o tom, že biopotraviny v gastronomii přináší obrovský potenciál pro růst lokálního ekologického zemědělství. Gastronomickým směrem poslední doby je jasná podpora a rozvoj lokálních produktů a tradičních receptů v moderním pojetí. Biopotraviny v tomto ohledu symbolizují čerstvost a garanci kvality, pramenící z osobního kontaktu mezi výrobcem/farmou a kuchařem, který je základem pro vzájemnou důvěru, spolehlivost a často i vývoj dalších druhů bio výrobků na základě poptávky ze strany restaurací.

Jde to...

Korbicka.jpgVystoupení pana Miroslava Korbičky, jednatele společnosti Rebio Sun, která v Brně provozuje dvě restaurace Rebio, bylo velmi inspirující a skvěle zakončilo poslední blok, věnovaný uplatnění bioproduktů v gastronomii. Kuchaři restaurací Rebio biopotraviny pravidelně zařazují do svých receptů. Rebio restaurace se také mohou pyšnit jedním primátem - staly se prvními v České republice certifikovanými pro nabídku biopokrmů.

Závěrečný diskusní blok

o praktických aspektech marketingu biopotravin shrnul situaci takto:
Aktuální situace na trhu přináší příležitosti pro budování trvale udržitelných a opravdových partnerství v dodavatelském řetězci. Iva_diskuse_zm__na_velikosti.jpgDlouhodobý, férový a na důvěře založený vztah mezi dodavateli a obchodníky je naprosto zásadní pro úspěch na trhu. Maloobchodníci musí pochopit, že nákup biopotravin je odlišný od nákupu běžných potravin. Úspěch na trhu biopotravin automaticky nezajistí „logo" BIO na etiketě. Musí dojít ke změně paradigma, výrobci a obchodníci musí pochopit a ve svém marketingu aplikovat principy ekologického zemědělství: princip zdraví, ekologie, spravedlnosti a péče.

Biovečer byl nádhernou tečkou za úspěšným dnem

Účastníci konference, kteří se následně zúčastnili ještě Bio večera v hotelu InterContinental, své účasti rozhodně nelitovali. raut_zm__na_velikosti.jpgSoučástí večera bylo vyhlášení vítězů soutěže Česká biopotravina roku 2008 (k výsledkům soutěže přinesl Bio-info samostatnou zprávu) a především skvělý Bio raut, který o vhodném marketingu biopotravin mnohé vypověděl.

V rámci večera proběhla tombola, jejíž výtěžek, přesahující 8 000 Kč, organizátoři večera věnovali organizaci LILA Domov pro postižené děti v Otnicích u Brna. Biopotraviny ve stejné hodnotě LILA Domovu věnuje také společnost Hamé.

Hlavní závěry konference Bio Summit v kostce:

  • Spotřeba biopotravin ve světě i v České republice nepřestává stoupat, jen dynamika růstu se vzhledem k ekonomické situaci mírně zpomalila
  • Biopotraviny se ve vyspělém světě staly nedílnou součástí trhu s potravinami, pronikají do všech distribučních kanálů v globálním měřítku, roste koncentrace v oblasti výroby i obchodu, dochází k postupné komodifikaci a ztrátě identity
  • Velké procento spotřebitelů zůstává biopotravinami nedotčeno - jejich potenciál je nevyužitý. K tomu, aby začali biopotraviny zařazovat do svých nákupů, potřebují více přesvědčivých informací a argumentů o tom, jaké výhody jim nákup biopotravin přináší.

Tom Václavík, Green marketing

  • Aktuální situace na trhu přináší příležitosti pro budování trvale udržitelných a opravdových partnerství v dodavatelském řetězci. Dlouhodobý, férový a na důvěře založený vztah mezi dodavateli a obchodníky je naprosto zásadní pro úspěch na trhu, kde roztříštěná, nekontinuální nabídka a stále nerozvinutý dodavatelský řetězec nejsou  schopni uspokojit poptávku. Maloobchodníci musí pochopit, že nákup biopotravin je odlišný od nákupu běžných potravin.
  • Největším nebezpečím pro trh s biopotravinami je ztráta důvěry spotřebitelů. Řešením je větší ochrana před podvody skrze transparentnost a plnou dohledatelnost. Maloobchodníci by měli využít příležitost udržet si důvěru svých zákazníků propojením spotřebitelů a (místních či regionálních) producentů.

Robert Duxbury, True Food Values

  • Péče o zdraví vlastní a zdraví příslušníků rodiny je primárním důvodem pro nákup biopotravin v ČR. Jako druhý důvod uvádí lidé lepší chuť. Spotřebitelé biopotravin jsou aktivní lidé v přístupu ke svému okolí a vlastní zodpovědnosti.

Jiří Hlaváček, Incoma Research

  • Úspěch na trhu biopotravin automaticky nezajistí „logo" BIO na etiketě. Musí dojít ke změně paradigma, výrobci a obchodníci musí pochopit a ve svém marketingu aplikovat principy ekologického zemědělství: princip zdraví, ekologie, spravedlnosti a péče.
  • Bez úzké spolupráce a pomoci zemědělcům nemůžeme zákazníkům přinášet kvalitní potraviny. Tegut...je zprostředkovatel mezi zemědělcem a zákazníkem. Neseme zodpovědnost za své jednání a jeho dopady. Naší zásadou je „Nemáme co skrývat".

Georg Sedlmaier, tegut...gute Lebensmittel

  • Lidé musí znovu nalézt a ocenit opravdovou hodnotu jídla, vážit si rozdílů a místních specialit a řemeslného zpracování nejvyšší kvality. Maloobchodníci a potravináři mají jedinečnou příležitost postavit se do čela změn stravovacích a spotřebitelských návyků, které nás vyvedou ze současné ekologické a ekonomické krize a povedou k „důstojnějšímu vztahu nás všech k celé živé přírodě a tím i lepším projevům přírody zpět k nám"

Karel Quast, Mlékárna Valašské Meziříčí)

  • Uplatnění biopotravin v gastronomii přináší nejen obrovský potenciál pro růst ekologického zemědělství, ale také možnosti uplatnění lokálních produktů v tradičních receptech v moderním pojetí. Prostřednictvím kulinářského umění mohou biopotraviny napomáhat znovu navazovat osobní vztah mezi zemědělci a spotřebiteli a tím navracet vzájemnou (ztracenou) důvěru.

Miroslav Kubec, executive chef, Hotel InterContinental Praha, předseda Asociace kuchařů a cukrářů ČR


Zlatými partnery konference Bio Summit 2009 byla společnost Billa a United Bakeries.

Bio Summit organizují společně agentura Green marketing a Blue Events jako doprovodný odborný program Mezinárodního veletrhu zdravé výživy, ekologie a zdravého životního stylu Biostyl.

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft srpen rgt
Po Út St Čt So Ne
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,
Tomáš Zeman: Schválně jsem si na ten jejich test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů nebo emisí,
Šárka: Paráda, však to ty zplanýrovaný stráně, kde byly monolitické kultury...
Česko #sazibudoucnost. Co člověk – to strom do 5 let,