Srpen 2009: Otakar Jiránek

Otakar_a_Hana_Jirankovi_1_1.jpg Ředitel a jednatel společnosti Country Life s.r.o. se sídlem v Nenačovicích u Berouna.    

Vzdělání:

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, obor „umělecká fotografie"

Ocenění:

Firma získala několik ocenění. V roce 1993 obdržela ekofarma čestné uznání v soutěži o ekologický projekt roku, v roce 2007 ocenění Bartákův hrnec pro nejlepšího ekologického zemědělce roku 2006. Prodejna v Melantrichově ulici v Praze 1 se v roce 2005 stala Bioprodejnou roku. Z veletrhu Salima v roce 2006 a 2008 má farma ocenění Zlatá Salima a několik ocenění Trendy. Nejnovější je cena Good Egg Award a 3. místo v soutěži České bio.

Zaměstnání:

Do roku 1990 umělecký fotograf, svobodné povolání.

Od roku 1991 zakladatel, jednatel a ředitel firmy COUNTRY LIFE s.r.o. a předseda o.s. Společnost Prameny zdraví.

Koníčky:

Fotografie, cestování, humanitární práce

Vedení firmy:

Jako hlavní jednatel řeší strategickou orientaci firmy, vedení manažerského týmu, iniciaci a vedení rozvojových projektů a jednání s některými klíčovými dodavateli a zákazníky.

Počet zaměstnanců:

125

Sortiment:

Sortiment velkoobchodu zahrnuje 2 000 produktů z toho je 1500 produktů zdravé stravy z nichž 2/3 v kvalitě bio. Jedná se o produkty trvanlivé, ale i chlazené včetně bioovoce a biozeleniny. V nabídce je pečivo z vlastní biopekárny. Dalších přibližně 500 produktů spadá do sortimentu ekologických čistících prostředků ECOVER, přírodní a biokosmetiky včetně aromaterapie. Naše maloobchodní prodejny nabízejí ještě širší sortiment.

Ekologické zemědělství očima Otakara Jiránka:

Ekologické zemědělství považuji za jediný správný způsob hospodaření a za jedno z nejdůležitějších a nejpřirozenějších povolání, na kterém jsme každý závislý, protože nás doslova „živí". Jsem rád, že jsem mohl být u toho, když se u nás s ekologickým zemědělstvím začínalo, byť to bylo se značným zpožděním proti některým evropským zemím. Zemědělství je pro mne, jako bývalého fotografa, významným krajinotvorným prvkem - zvláště to ekologické, které působí v krajině pozitivně, jak na makroúrovni tak i mikro.

http://www.countrylife.cz


Otázky pro bio osobnost:

Co děláte? Jak byste charakterizoval Vaše podnikání?

Není to moje podnikání. Jsem sice zakladatelem a ředitele, ale firma mi nepatří. Patří občanskému sdružení Společnost Prameny zdraví. Jako každý zaměstnanec chodím každý den do práce, pokud nejsem někde na služebních cestách, což se stává poměrně často vzhledem k mé mezinárodní angažovanosti. Dost významnou část mého pracovního času zabírají porady - jak kolektivní, tak individuální s jednotlivými kolegy. Nejraději mám ale práci kreativní, hledání řešení. Mám rád výzvy, které se mnohým mohou zdát utopistické.

Můžete krátce uvést jak jste se stal tím, čím jste teď, včetně toho proč a kdy jste začal „žít bio".

Tak trochu od dětství, můj otec byl zemědělec tělem a duší, vždy jsme měli zahradu kde jsme pěstovali samozřejmě ekologicky. Moje sestra už v osmdesátém roce ve Francii začala obchodovat s biopotravinami. Když jsme u ní byli na dovolené, tak jsem jí pomáhal na trhu prodávat, což mě hrozně bavilo, protože po svých předcích pravděpodobně nějakého obchodnického ducha mám. A potom jsem se setkal s projektem Country Life a jemu podobnými projekty. V roce devadesát jsme měli možnost odjet se skupinou mladých lidí na rok do Francie na školičku, kterou tehdy provozoval Country Life Paříž. Tam jsme si vyzkoušeli praxi, ale zároveň jsme měli i teoretickou výuku, která nás připravovala ke konkrétním úkolům tady u nás. Já jsem tam odjel s celou rodinou, v té době už jsme měli tři děti. Díky této francouzské inspiraci vznikl český Country Life.

Můžete popsat Váš typický den?

To možná není moc zajímavé, ale někdy začínám pracovat už brzy ráno doma, než odjedu do své hlavní kanceláře kolem osmé hodiny. Prokoušu se některými maily a dost často mám poradu, někdy i několik za den nad různými tématy a projekty. Po dobrém obědě v naší firemní jídelně, mám podobný program i odpoledne. K nějaké tvořivější práci se dostanu spíše později odpoledne, kdy je větší klid nebo i o nedělích. Pracovní den končí většinou po šesté, ale někdy až jedenácté hodině večerní.

Kdo jsou Vaši zákazníci a odkud jsou?

Tuzemští zákazníci se prolínají napříč celou společností, ale přeci jenom zvlášť v maloobchodech dominují maminky s dětmi, spíše vzdělanější, tudíž informovanější. Patří sem také důchodci snažící se najít řešení na svoje neduhy ve zdravé výživě a biopotravinách.

Principy ekologického zemědělství - proč jsou důležité, proč na nich záleží?

Potravina obecně je nejdůležitější složka životního prostředí, která se dostane do nejintimnějšího styku s naším tělem a bez nadsázky jej vytváří. Proto pokud se chceme v tomto již porušeném světě vyvarovat další kontaminace, měli bychom jednoznačně konzumovat biopotraviny, které jsou finálním produktem ekologického zemědělství. Ne však vše, co je bio, je zdravé -  myslím tím bio masné produkty, bio alkohol (nemyslím tím etanol na pohon aut), nebo (hrůza) bio cigarety. Druhým významným přínosem ekologického zemědělství je vliv na životní prostředí a vzhled krajiny. Třetím neopomenutelným vlivem je pozitivní sociální dopad ekologického zemědělství na venkov, přinášející nové pracovní příležitosti.

Co je Váš největší úspěch?

To, že se biopotraviny staly nedílnou složkou jídelníčku čím dál většího počtu obyvatel a my můžeme být hrdí, že jsme u toho byli hned na začátku.

Jakým směrem plánujete Váš budoucí vývoj? Jaká je Vaše vize?

Prosazovat v biobranži to, co je zdravé a zdůrazňovat to veřejnosti v duchu našeho hesla „Společně uzdravme svět". Pokud se to podaří, tak to není málo. Mít více vlastních maloobchodních středisek. Dobudovat naší ekofarmu tak, aby byla skutečně modelová.

Když byste začínal úplně znovu, co byste změnil?

Asi by toho bylo hodně, zřejmě bych měl více dbát na intuici mé ženy při výběru lidí. Více bych delegoval. Asi bych zvolil mírnější tempo růstu, více organické, tak jako rytmy v přírodě mají svůj čas.

Co bylo Vaší nejdůležitější životní lekcí?

Těch životních „lekcí", při kterých šlo skutečně o život, jsem zažil celou řadu a těžko z nich vybírat. To je celá „univerzita života". Snad jedna nejcharakterističtější, že s Boží pomocí může člověk zvládnout i ty nejtěžší životní zkoušky jako je tragická ztráta dospělého syna, je to situace zdaleka přesahující vlastní síly.

Kdo nebo co je Vaší největší inspirací?

V ekologickém zemědělství je to Michael Ableman z USA, mé skoro dvojče jak datem narození, tak původní profesí. V osobním životě je to moje žena Hana, a v životě duchovním Ježíš Kristus.

Co je klíčem Vašeho úspěchu?

Schopnost mít vizi a jít za ní s vytrvalostí a odhodlaností se nevzdávat, i když přicházejí problémy a překážky. Schopnost nadchnout druhé pro tuto vizi.

Co máte nejraději z toho, co děláte?

Tvůrčí práci, vymýšlet a promýšlet věci a někdy i fyzicky realizovat (manuelně) jako protiváhu té práce hlavou.

Co Vás nenechá v noci spát?

Starosti a nevyřešený problém nebo něco na co se moc těším a nemohu dospat.

Co nejvíce zlepšilo Váš život?

Víra, že tento svět v konečném důsledku není v rukou omylných a nespravedlivých lidí, ale že i když se to zdánlivě nedaří, tak má Bůh vše pod kontrolou.

Co je nejvíce frustrující na tom, co děláte?

Že tak významný obor dotýkající se doslova života každého občana této planety, stále ještě nemá dostatečnou podporu veřejnosti a úřadů. Že není u nás dostatečná vůle ke spolupráci pro dobro věci, ale každý si spíš hraje na svém písečku.

Jak podle Vás může být zlepšen trh s biopotravinami?

Větší a pravdivější informovaností veřejnosti o vlivu konzumace biopotravin na jejich zdraví, sociální vztahy a zdraví planety. Do ceny konvenčních potravin by měly být zahrnuty náklady na všechny externality, které s sebou jejich produkce nese. Pak by padl jeden z nejsilnějších argumentů, že „biopotraviny jsou drahé". Zodpovědnější prací novinářů nehledající v bioproduktech jenom zdroj skandálů. Odstranit mýtus, že bio je pouze přechodný trend a marketingový tah, ale správně argumentovat že je to jediná cesta. To povede k větší důvěře v biopotraviny, vetší zodpovědnosti vůči sobě samému, tím zvýšení podílu konzumovaných biopotravin, vznik převisu poptávky a v důsledku toho i větší vůle ke spolupráci v duchu mentality hojnosti a tím dostatku pro každého.

Jak můžeme získat více lidí, aby kupovali biopotraviny?

To souvisí s minulou otázkou, ještě bych však dodal, že je nutné lidi od malička vzdělávat, více a pravdivěji je informovat, včetně porovnání výhod biopotravin a jejich produkce versus produkce konvenčních potravin. Lidé asi nebudou jíst více, ale mohou směřovat svojí volbu tím správným směrem.

Co je hlavní výhodou „žít bio"?

Mít dobrý pocit, že při tom, že dělám dobře sobě, tak prospívám i svému okolí a totéž obráceně, je to opak sobectví nebo přístupu „po nás potopa".

Supermarkety - dobré či špatné?

Nemám rád toto neosobní prostředí, kde vládne bezohledný diktát peněz, jak ve vztahu k dodavatelům, konkurentům, tak i zákazníkům. Je to do jisté míry v protikladu k filozofii bio, i když to pomohlo biopotraviny zviditelnit u širší veřejnosti. Možná ale i částečně degradovat na pouhý marketingový tahák k nalákání specifického segmentu zodpovědnějších zákazníků.

Co je největším ohrožením pro to, co děláte?

Dezinformovanost veřejnosti neseriózními novináři, zlehčování myšlenky bio a její vytrhávání z kontextu holistického přístupu k životu. Komercionalizace oboru zabraňující spolupráci.

Co je na biopotravinách nejlepší?

Všechno!!! Chuť, jistota původu, mnohdy příběh, pocit prospěšnosti při jejich konzumaci. To, že si je může člověk i sám vypěstovat bez sofistikovaných pomůcek, chemického a genetického průmyslu.

Jaké je Vaše oblíbené jídlo?

Spousta jídel ze zeleniny a obilovin s preferencí ke středomořské kuchyni, koneckonců jsem v té oblasti vyrůstal.

Kdybych byl předsedou vlády, rád bych...

...si vybral do vlády zodpovědné a nezkorumpovatelné lidi myslící v souvislostech. Nepodléhající vlivu stranických ideologií a názoru neinformované veřejnosti, ale dělajících „politiku" - to znamená zodpovědně se starajících o věci obecné. Z toho by vyplynulo, že by se časem veškeré zemědělství konvertovalo na ekologické. Ve školách, veřejných institucích a nemocnicích by se podávala jídla pouze v biokvalitě, ve složení prospívajícím zdraví. Jídlo by se doslova stalo lékem.

Svět by byl lepším místem, kdyby...

...se lidé zodpovědněji a ohleduplněji stravovali. Mělo by to obrovský pozitivní dopad na celý ekosystém i sociální systém na naší planetě.

Chtěl bych, aby se na mne vzpomínalo,

jako na někoho kdo chtěl být užitečný a prospěšný druhým i když se mu to mnohdy nedařilo.

Kdy jste byl nejšťastnější?

To věřím, že teprve budu, až skončí nespravedlnost a utrpení tohoto světa, setkám se svými blízkými, kteří již odešli, jak to máme popsáno v biblických proroctvích, zvláště pak ve knize Zjevení Jana. To už se naplní i to co jsem nestihl jako ministerský předseda za své volební období, vše už bude bio a eko na „Nové zemi". Trošku toho pozemského štěstíčka jsem si užil se svojí ženou, dětmi a chvilkami v krásné přírodě.

Z čeho máte největší strach?

Z lidské zloby, bezohlednosti, nezodpovědnosti a z toho abych tak nejednal i já.

Jaké je Vaše oblíbené slovo?

Dobrou chuť!!!

Co byste si vzal s sebou na opuštěný ostrov?

Moji ženu a Bibli.

Má zákazník vždy pravdu?

Nemá, ale snažíme se chovat jako by tomu tak bylo, abychom ho neztratili.

Připravila: Petra Macháčková
petra@greenmarketing_cz

 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft říjen rgt
Po Út St Čt So Ne
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

Hynek: Jako zákazníkovi Vodafonu se mi to líbí, že se snaží jít energii...
Vodafone se připojil k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje,
Tom Václavík: Dobrý den, Patricie, články zveřejňuji, jakmile je dostanu.
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,
Tomáš Zeman: Schválně jsem si na ten jejich test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů nebo emisí,