Slovensko: BIO začína byť „in“ aj na Slovensku, avšak nič nie je vyhraté

V priebehu posledných niekoľkých rokov zažilo ekologické poľnohospodárstvo ako aj produkty šetrné k životnému prostrediu dynamický rozvoj.  

So zvyšujúcou sa náročnosťou na kvalitu produktov a s rastúcim environmentálnym povedomím obyvateľov sa mení aj spotrebiteľské správanie. Priaznivo vyzerá aj situácia na Slovensku, kde biopotraviny a produkty šetrné k životnému prostrediu dostali priestor aj v obchodných reťazcoch. Súčasný trend možno vidieť aj na prispôsobovaní sa slovenských firiem, napríklad aj poskytovaním tzv. „biocateringu," (Stratégie, Slovensko objavuje BIO, november 2007) či organizovaním rôznych školení a osláv berúc do úvahy ich „ekologickú stopu" (SME, Školenia a oslavy môžu byť ekologické, 11.4.2008).

Najnovšie prieskumy viacerých slovenských agentúr a obchodných reťazcov ukazujú, že potenciál na Slovensku existuje a dopyt - predovšetkým po biopotravinách - sa neustále zvyšuje.

Z dôvodu zvýšeného záujmu o bioprodukty a iné environmentálne vhodné produkty (ďalej len EVP) prebieha na Katedre marketingu Univerzity Komenského v Bratislave prieskum zameraný na skúmanie faktorov a motívov nákupného správania slovenských spotrebiteľov v súvislosti s biopotravinami a EVP, vrátane zisťovania motivácie a ochoty spotrebiteľov nakupovať tieto produkty. V nasledujúcej časti uvádzame vybrané časti prieskumu a základné zistenia.

Prieskum sa uskutočnil na vzorke 275 respondentov, ktorí pravidelne nakupujú v Bratislave. Veková štruktúra výberovej vzorky pozostávala z 2/3 respondentov vo veku medzi 24 až 55 rokov, nakoľko ich kúpna sila je najväčšia. Pre účely prieskumu bola zaujímavá veková skupina medzi 18 až 23 rokov, ktorí majú ešte najväčší potenciál meniť svoje spotrebiteľské správanie a ich kúpyschopnosť sa po absolvovaní prvých rokov praxe výrazne zvýši. Zhruba 6% tvorili obyvatelia 56 a viac rokov. Táto segment spotrebiteľov bol pre nás najmenej dôležitý, nakoľko ich kúpyschopnosť je nízka a nákupné správanie sa už nemení. Respondenti boli oslovovaní na univerzitách, v uliciach mesta a nákupných centrách.

Prieskum ukázal, že viac ako 98 % respondentov vedelo vysvetliť, čo to biopotraviny sú, z toho viac ako 90% označilo, že sú to produkty ekologického poľnohospodárstva a pestované bez chemických látok. 78,46% z nich ďalej odpovedalo, že sú to zdravšie potraviny a takmer 8% si z odpovedí vybralo, že sú to produkty šetrné k životnému prostrediu a hospodárskym zvieratám. Len menej ako pol percenta odpovedalo, že sú produkované a spracované v menšom množstve.

Ukázalo sa, že 5 najdôležitejších kritérií, podľa ktorých sa respondenti rozhodujú pri výbere potravín, sú: cena, skúsenosť, slovenský produkt, vzhľad a značka, pričom cena („Kupujem to najlacnejšie") je rozhodujúcim faktorom pre viac ako 17% zo všetkých tých respondentov, ktorí považujú cenu za jedno z piatich najdôležitejších kritérií (79,63%). Za najdôležitejšie kritérium pri rozhodovaní sa o kúpe produktu respondenti označili „skúsenosť" až potom nasledovala „cena." Ďalším v poradí bolo kritérium „slovenský produkt", potom vzhľad a na koniec značka. Naopak, za najmenej dôležité kritériá pre rozhodovaní sa o kúpe potravín respondenti označili: „či je potravina predávaná v obale, ktorý šetrí životné prostredie" a „vzdialenosť dopravy (na akú vzdialenosť sa musel produkt dovážať od miesta výroby po miesto predaja)".

Prieskum ďalej ukázal, že až 22,43% z opýtaných biopotraviny nakupuje pravidelne (zväčša je to jedna až tri potraviny), 53,31% už s potravinami v „bio" kvalite má skúsenosti a 24,26% si ich ešte nikdy nekúpilo.

Opýtaní, ktorí odpovedali, že s biopotravinami nemajú skúsenosti a nikdy si ich nekúpili (24,26%) by boli ochotní začať bioprodukty nakupovať, „ak by sa znížila ich cena" (96,96%), „rozšíril sortiment" (1,23%) a „museli by mať viac informácií o závažnej škodlivosti konvenčných potravín" (1,23%).

Prieskum ďalej ukázal, že až dvakrát viac žien ako mužov nakupuje biopotraviny pravidelne. Dôvod je zrejme jednoduchý: ženy sú starostlivejšie, informovanejšie a tým aj náročnejšie zákazníčky ako muži. Potrpia si na vyššiu kvalitu a preferujú potraviny bez chemických látok. Čítajú nápisy na etiketách a obaloch - jednoducho chcú „to najlepšie a najzdravšie" pre svojich najbližších. Aj z tohto dôvodu respondenti vyjadrili ako hlavný dôvod nákupu biopotravín „sú zdravšie", až potom nasledoval aspekt ochrany prírody a ohľaduplnosť k chovným zvieratám.

Možno nie celkom novým zistením bolo, že tých, ktorí biopotraviny kupujú pravidelne, je najviac manažérov a riadiacich pracovníkov v súkromnom alebo verejnom sektore (10,82%), za nimi nasledovali zamestnanci v kultúre a show biznise (9,27 %), samostatne zárobkovo činné osoby (6,18 %) a rovnako aj inžinieri (6,18 %).

Ďalej nás zaujímalo, s akou frekvenciou respondenti nakupujú biopotraviny. 25,28% uviedlo, že nakupuje bioprodukty raz do týždňa, takmer 37% raz do mesiaca, 12% raz za štvrťroka a viac ako 25% označilo, že ich kupuje len raz za polroka. Táto skutočnosť dosvedčuje, že slovenský trh s biopotravinami sa ešte stále len formuje. 

Viac ako 25% opýtaných nakupujúcich bioprodukty mesačne utratí v priemere do 100 Sk, takmer 52% minie v priemere mesačne do 500 Sk, a 17% respondentov mesačne vydá za bioprodukty do 1000 Sk. Takmer 4% opýtaných mesačne utratí do 2000 Sk a 1,86% respondentov odpovedalo, že mesačne minie na potraviny v „bio" kvalite viac ako 2001 Sk.

Ukázalo sa, že 19% z opýtaných žien, ak by nakupovali len potraviny v „bio" kvalite, by znížilo spotrebu potravín. Takmer rovnaký počet mužov (18%) by znížilo spotrebu a 45% opýtaných odpovedalo, že by neznížilo množstvo potravín, ak by nakupovali len potraviny v „bio" kvalite.  

Pri otázkach cien biopotravín sme sa presvedčili, že ľudia majú skreslené predstavy o skutočných cenách bioproduktov a často im dávajú ceny ďaleko vyššie, ako je ich predajná cena v supermarketoch a špecializovaných predajniach. Na vybrané potraviny respondenti odpovedali nasledovne. 12,03% opýtaných spotrebiteľov odhadlo takmer presnú cenu bio múky (29,90 Sk, TESCO, 11.10.2007), 10,15% odpovedalo, že cena tohto produktu je 45 Sk (zároveň aj priemerná cena vypočítaná zo všetkých odhadovaných cien) a takmer 65% respondentov povedalo vyššiu cenu ako je tá predajná cena. Nižšiu cenu odhadovalo viac ako 23%. Podobne na tom bol aj príklad s bio mäsom, výnimku tvoril bio jogurt, kde respondenti pomerne dobre poznajú jeho cenu.

V ďalšej časti prieskumu sme chceli zistiť, do akej miery majú respondenti znalosti o označovaní biopotravín (respondenti mali vybrať správne logo na karte s logami). Z odpovedí opýtaných vyplynulo, že viac ako 80% respondentov vie, že biopotraviny sú označené špeciálnym logom, z toho kladne odpovedalo viac mužov ako žien. Ukázalo sa, že viac ako 19% - z toho viac ako dvakrát viac žien ako mužov - pozná logo produktov ekologického poľnohospodárstva. Druhým najčastejšie označovaným logom bolo slovinské logo „biodar" a tretím bolo české oficiálne logo.

Ďalšie časti prieskumu boli zamerané na spotrebu produktov šetrných k životnému prostrediu a na zisťovanie postojov respondentov k vybraným otázkam životného prostredia ako aj to, ako sa postoje opýtaných odrážajú v ich aktivitách. Tieto výsledky však v tomto príspevku nie sú uvedené.

Napriek pozitívnym signálom o zvyšovaním sa environmentálnej spotreby na Slovensku, nemožno sa zatiaľ príliš radovať. Najväčšou bariérou zvyšovania environmentálnej spotreby je podľa prieskumov vysoká cena biopotravín a ich relatívne úzky sortiment (nie všetky supermarkety majú rovnako široký sortiment biopotravín), ako aj nedostupnosť rôznych kategórií produktov (obchodné reťazce zatiaľ vstúpili len na trh biopotravín). Pozitívnym trendom ovplyvňujúcim tak spotrebiteľov ako aj výrobcov či obchodníkov je, že problematika udržateľnej spotreby doma aj v zahraničí sa dostáva do stále väčšej pozornosti všetkých typov médií ako aj všetkých stupňov vzdelávacieho systému. Je preto pravdepodobné, že segment „environmentálne uvedomelých spotrebiteľov" sa bude časom zväčšovať.

Mgr. Helena Mališová, Katedra marketingu FM UK

 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2019 rgt
lft září rgt
Po Út St Čt So Ne
35             1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30            
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

Šárka: Paráda, však to ty zplanýrovaný stráně, kde byly monolitické kultury...
Česko #sazibudoucnost. Co člověk – to strom do 5 let,
dyyl: Velmi dobré informace! --- gastromania.cz/chladici-a-mrazici-technika.html
V centru Prahy otevřel obchod Minimum Waste,
dyyl: Mám zájem!
Bělokarpatský biojarmark opět na Ozvěnách Horňácka,
Miloš: Vzali v úvahu i ekologickou zátěž při výrobě a používání...
Nová studie: ekologické zemědělství chrání klima,
Eliska: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, o které město (pozice manažera...
Společnost Country Life přijme manažera e-shopu,
Daniela: Dobrý deň, som študentkou Vysokej školy ekonomickej v Praze a píšem...
Heřmaňák: první částečně bezobalový farmářský trh v Česku oslavil rok,
patricie: skvělá akce, všem doporučuji několik let ... jen: JE TENTO TÝDEN (ne...
Netradiční filmový festival o jídle Země na talíři již příští týden,
Jana: Dobrý den jsem tu nová, chci se zepta máte někdo zkušenost se značkou...
O eko praní trochu jinak – aneb prát eko je někdy fuška,