Rozhovor Bio-info: Templářské sklepy Čejkovice a Veritas Bošovice

perex.jpg Kdo ze čtenářů portálu BIO-INFO.cz trochu sleduje trh s vínem, nemohl přehlédnout, že Templářské sklepy Čejkovice, doslovná štika mezi výrobci, letos vyrukovali na regály supermarketů s novou řadou vín z ekologicky dopěstovaných hroznů.  

Spolu s technologem a sommeliérem společnosti TS Čejkovice Jakubem Šmašulou jsem navštívili jejich výhradního dodavatele hroznů, společnost Veritas Bošovice.

Invinoveritas_Zleva_Jakub___am__ula__Pavel_Posp____il__Jarmil_Posp____il_a_Vlastimil_Posp____il.jpgZleva Jakub Šamšula, Pavel Pospíšil, Jarmil Pospíšil a Vlastimil Pospíšil

Bio-info: Povězte nám ve stručnosti o struktuře vašeho vinařského družstva

Jakub Šamšula (JŠ): Vinařské družstvo Templářské sklepy má asi 400 členů - pěstitelů, tedy vlastně  majitelů firmy. Z nich je asi 25 až 30 velkých vinohradníků, kteří  nám přivezou asi 60 procent toho, co zpracováváme. Zbytek nám pak přivezou drobní dodavatelé, kterých je asi 370. To jsou povětšinou 10aroví až hektaroví pěstitelé. 

Invinoveritas_Na_inspekci_ve_vinic__ch_Jakub___am__ula_od_Templ_______a_Pavel_Posp____il__jednatel_spole__nosti_Veritas.jpgNa inspekci ve vinicích-Jakub Šamšula od Templářů a Pavel Pospíšil, jednatel společnosti Veritas

Bio-info: Co vás inspirovalo ke spolupráci se společností Veritas Bošovice?

JŠ: Spolupráce s Veritas není žádnou novinkou, hrozny nám dodávali již několik let. Pospíšilovi jsou inovativní, stále vymýšlejí nějaká zlepšení, nové věci. Při cestách za sazenicemi révy poznali mnoho zahraničních odborníků a mají zajímavé kontakty, tím i nápady. Jednu dobu se psalo o možnostech minimálního řezu, který zde propagovali a zaváděli. Před třemi lety vstoupili do systému ekologického vinohradnictví, který praktikují na celé ploše asi 80 hektarů jejich vinic. Ze sklizně 2009 nám poprvé dodali certifikované hrozny a my tak máme už nyní možnost na trh uvádět víno, které lze označit informací, že pochází z ekologické produkce.

Bio-info: A nyní to funguje jak, provozujete druhou zpracovatelskou linku pro biovína?

JŠ: To by bylo příliš komplikované. Právní předpisy nás dotlačili k tomu, že jsme se dohodli na komplexním zpracování hroznů a výrobě vína u našich dodavatelů. Odvezeme si až adjustované láhve, na jejichž vinětách fungujeme jako distributor. Naši pracovníci ovšem jezdí nejenom během sklizně do sklepa, ale již během sezóny na obhlídky vinic a konzultace. Obchod je pak na nás.

Zakladatel společnosti Veritas Vlastimil Pospíšil je většině odborné vinařské veřejnosti znám jako dodavatel sazenic. Firmu, která se specializovala na obchod s množitelským materiálem a služby spojené s výsadbou a obnovou vinic, předal již před 6 lety synům Jarmilovi a Pavlovi.

Pavel Pospíšil (PP): Rozhodli jsme se již v počátku, že budeme biovína připravovat s minimem zásahů a intervencí. Snad jediná záležitost z oblasti moderních technologií je to, že vše zpracováváme v nerezu a při řízené teplotě. Vyloučili jsme umělé kvasinky, jejich výživu či použití enzymů. Takže stavíme jen na síře a bentonitu.

Invinoveritas_Krajn___sloupek_nese_ozna__en___v_r__mci_projektu_Evropsk___unie.jpgKrajní sloupek nese označení v rámci projektu Evropské unie

Bio-info: Je o vás známo, že jste byli prvními propagátory minimálního řezu u nás…

Vlastimil Pospíšil (VP): Ano, na jedné parcele, kde jsou staré výsadby Svatovavřineckého, experimentujeme s minimálním řezem. Je to stará vinice, která není vlastně již několik let řezána vůbec, jen jednou zde mulčujeme, aplikují se 2-3 postřiky a kombajnem se sklidí úroda. Je to téměř buš, v porostu se malý člověk ztratí. Máme ale zkušenost, že v běžných letech takový porost odolává houbovým chorobám lépe, než konvenční vinice. Byl tu předloni na konzultaci Uwe Hoffman a tuze se divil, když viděl tady tu naši neřezanou vinici po odkvětu a do té doby bez ošetření a byla zcela zdravá.

Bio-info: To ale nemusí vyjít pokaždé…

PP: Zákonitosti přirozené imunity vinice jsou složité. Například jednou jsme měli porost v meziřadí tak přerostlý, že místy sahal k vrchnímu dvojdrátí – ale vinice byla zdravá. Sotva jsme v meziřadí pomulčovali, hned se na keřích objevila peronospora.

Invinoveritas_Perenosporov___skvrny_na_listech_letorost__.jpgPerenosporové skvrny na listech letorostů

Bio-info: Jak je to s průměrnou cukernatostí u těchto neřezaných vinic?

PP: Někdo by mohl říci, kdoví jak budou vyzrálé hrozny a kolik budou mít cukernatost – musím ale říci, že naše zkušenost je taková, že např. cukernatost z neřezaných vinic byla menší jen o 1,5 až 2 stupně oproti konvenčně obdělávaným vinicím. Když to spočítám, vyjde mi úspora nákladů na agrotechnické operace 45-48 tisíc Kč na 1 ha. Abych nezapomněl, tyto vinice nebyly ani hnojeny. Poslední umělá hnojiva tam přišla ještě za socialismu.

Bio-info: Jak vidíte letošní sezónu po vydatných deštích před a během květu?

PP: Letos očekáváme určité problémy s peronosporou, sázíme ale na osvědčený přípravek na bázi extraktu z mořských řas, který má po několikaletých zkušenostech z aplikací v biovinicích pozoruhodné výsledky. Tam kde již byla infekce a byl aplikován Alginure, olejové skvrny zaschly a vinice rostla dále.
Trošku nás loni kulantně řečeno „vyškolili“ experti z pojišťovny, kde máme pojištěny vinice – na části vinice byly velmi značné škody od krup, rozsekané letorosty že ani nastřihnout pomalu nebylo co, a když likvidátoři přišli a po ohledání oznámili, že škody budou uhrazeny ve výši 36%, zůstal jsem zírat a pak mi ještě vysvětlili, že pojištěné mám jen hrozny a ne letorosty a listy. Řekli mi, že příště si musím pojistit i dřevo a ostatní části trvalých kultur! Neuvěřitelné!

VP: Z inovací jsme také zkoušeli používat koncentrovaný ocet (20%) místo herbicidu. Literatura uvádí, že tento veskrze biologický prostředek působí na 6-8 druhů plevelů. Přišli jsme na to náhodou – doma v demijonu nám zoctovatělo víno, bylo to fakt jen na vylití a tak jsem je vylil do předzahrádky – a ejhle, v porostu se utvořil zažloutlý flek, tráva začala žloutnout a zasychat. Avšak odborníci, s kterými spolupracujeme, opatrně radili, abychom ocet dále raději nepoužívali, protože může být kontrolními orgány považován za herbicid – působí destruktivně na rostliny.

JŠ: Ve světě je zvykem ze strany zákazníka vyžadovat cuvée či odrůdově směsná vína, u nás to ale nezabírá. Máme to zjištěno z průzkumů mezi zákazníky řetězců a vzhledem k tomu, že se u nás 80% vína prodá právě přes řetězce, podřídili jsme tomu i volbu v případě biovín od společnosti Veritas, která nám výhradně dodává hrozny. Z ročníku 2009 máme nyní k dispozici 71 tisíc lahví odrůdových vín – od bílých přes růžová a samozřejmě i červená. Veritas pro nás připravuje tedy 8 různých biovín; čtyři bílé Tramín, Sauvignon, Rulandské bílé a šedé ; růžové André a tři červená – Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Rulandské modré. Vychází to na asi 10 tisíc lahví od jedné partie, což je již z hlediska naší distribuce zajímavé číslo. Veritas samozřejmě vyrábí i jiná vína, ale spíše v rámci experimentů, do naší distribuce to zatím nejde. O cuvée zatím neuvažujeme , tuzemský zákazník je v tomto ohledu opravdu hodně konzervativní a k těmto druhům vína je od dob Pražských sklepmistrů velmi opatrný. Osm vín možná není na výrobce naší velikosti mnoho, ale z hlediska zalistování do supermarketů je třeba volit efektivně. Právě se nám podařila s obchodními řetězci uzavřít dohoda – máme jakousi vyjímku v případě našich biovín – je jich omezené množství a tak se bude prodávat dokud nedojde. U ostatních vín k této situaci nesmí dojít, zalistované víno musíte mít stále. Jistě, vzhledem k celkové naší produkci 9 milionů lahví je 70 tisíc lahví biovín vlastně zandebatelné.
Sami jsme zvědaví, jaká bude v dlouhodobém horizontu poptávka po našich vínech. Při prvních prezentacích na jarních veletrzích jsme e setkávali s velkými ohlasy. Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že biovína nesmí stát v regálu nějakého biokoiutku, ale měla by být v regálu společně s ostatními víny, i když zřetelně označena. Za důležitou věc považuji komunikaci se zákazníkem, kterého je třeba dobře informovat o bioprodukci.

Invinoveritas_V__sledn___produkt_spolupr__ce_biov__no.jpgPP: 70 tisíc lahví je na naši výměru samozřejmě podprůměr. Loni situaci zkomplikovalo špatné odkvetení, pak nás také překvapili kroupy, které značně zredukovaly úrodu a způsobily škody. V blízkých letech nám zaplodí i mladé výsadby nových interspecifických odrůd a tak jsem zvědavý, jak budou tuzemští spotřebitelé reagovat na německé odrůdy Johanitter, Solaris a nebo známější Hibernal.
V Německu se přesvědčit konzumenty daří, vinař to již ví a seznamují se s tím i zákazníci, že např. Cabernet Dorsa, odrůda  vyšlechtěná do severních vinohradnických šířek, je správná volba. Doufejme, že časem v tomto přesvědčíme i naše konzumenty, aby se nebránili novým odrůdám. A potenciál na pokrok či změnu tu je, vždyť si uvědomme, jaké překotné změny zažilo naše vinařství v posledních patnácti letech. Naši konzumenti jsou již relativně nasyceni zahraniční produkcí, která pro ně po roce 1989 byla nová, a začínají se vracet k českým a moravským vínům.

Veritas Bošovice
hospodaří na celkem 80 hektarech vinic ve 3 lokalitách (rozhodující jsou tratě Ostrá v Kloboukách a Rozehnálky v Borkovanech), přičemž 30 hektarů je v obnově (tj. nyní asi jednoletých) a plodných je asi 50 hektarů. Pěstují přibližně 30 odrůd, některé v mnoha různých klonech. Veritas je též zapojena do mezinárodního projektu, kde se účastní vědci z několika výzkumných institucí. Cílem bádání je ověřit potenciál extrakce polyfenolických látek z mladých letorostů révy pro farmaceutické a kosmetické účely. Bylo zjištěno, že v růstových vrcholcích je více antioxidačních látek než v hroznech nebo v ostatních částech révy. Jsou zde označeny keře, které jsou sledovány, dokonce jsou odebírány vzorky listů i půdy na rozbory množství živit atd.  Projekt je spolufinancován z EU zdrojů a byli jsme vybráni i proto, že  pracujeme v režimu ekologického vinohradnictví.  Z ročníku 2009 je nyní k dispozici 71 tisíc lahví odrůdových vín – od bílých - Tramín, Sauvignon, Rulandské bílé a šedé -  přes růžová – André - a samozřejmě i červená - Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Rulandské modré. Množství vychází na asi 10 tisíc lahví od jedné partie. 70 tisíc lahví je na výměru firmy Veritas podprůměr - loni totiž situaci zkomplikovalo špatné odkvetení, pak je překvapili kroupy, které značně zredukovaly úrodu a způsobily škody. V blízkých letech jim zaplodí i mladé výsadby nových interspecifických odrůd a tak jsou zvědaví, jak budou tuzemští spotřebitelé reagovat na nové německé odrůdy Johanitter, Solaris a nebo známější Hibernal.

Invinoveritas_Ucelen___are__l_vinic_v_trati_Rozehn__lky_v_katastru_obce_Borkovany.jpgUcelený areál vinic v trati Rozehnálky v katastru obce Borkovany

Jakub Šamšula
Jakub___am__ula.jpgje všestrannou osobností Templářských sklepů Čejkovice. Je sommeliérem, věnuje se školení číšníků a pořádá pro zákazníky řízené degustace. Kromě toho má na starosti další z provozů firmy, které byly zakoupeny, bývalé sklepní a zpracovatelské prostory společnosti DVS Hodonín, kde jsou skladovací kapacity asi 4 mil. litrů. Zde je již druhým rokem 100% kapacity instalováno pod chlazením, jsou zde 3 pneumatické lisy, flotační zařízení, dál probíhá rekonstrukce a modernizace, doplňování nerezových tanků, v lisovně a v hale jsou uponové tanky. Lahvuje se na dvě směny, vlastně se zde vyprodukuju více než v původním provozu u zámku, asi 650-700 vagonů. V tomto  provozu , který se nachází vedle areálu Zemědělská a.s., připravují  jakýsi polotovar, který se doškoluje a filtruje v jejich hlavní filiálce u Zámku

Pro Bio-info připravil Richard Stávek

Mohlo by vás také zajímat:

Směrnice EU pro biovíno stále chybí

Mezinárodní soutěž biovína MUNDUSvini BioFach odstartována

VínoBio.cz nabízí nejširší nabídku biovín na internetu

Stanovisko ministerstva zemědělství ke značení vín z ekologicky vypěstovaných hroznů

Razantní nárůst plochy biovinic ve Francii

Biovíno měsíce

 

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft prosinec rgt
Po Út St Čt So Ne
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

františek: jen jsem se nikde nedočetl jak chtějí výpadek vajec z klecového chovu...
Klecovým chovům odzvonilo,
Hynek: Jako zákazníkovi Vodafonu se mi to líbí, že se snaží jít energii...
Vodafone se připojil k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje,
Tom Václavík: Dobrý den, Patricie, články zveřejňuji, jakmile je dostanu.
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,