O projektu EKOWIN

O vzniku vinařského svazu EKOVÍN – svazu ekologické produkce hroznů a vína – jsme tu již informovali. V posledních měsících probleskla několikrát tiskem zmínka o projektu EKOWIN. Jak to spolu souvisí?  

Z důvodů dlouhodobé potřeby širšího prosazování ekologie v rámci tuzemského vinohradnictví, přišel tým vinařského svazu Ekovín s myšlenkou realizace projektu implementace ekologických prvků v širším měřítku a to formou projektu podpořeného z evropských fondů, a to ve spolupráci se spolky ekologicky a integrovaně hospodařících vinařů v Rakousku. Jako strategičtí partneři byli osloveni a projevili zájem o spoluúčast a podporu projektu lokální vinařské spolky, organizace ochrany přírody, zemědělská komora,  vinařské školy Eisenstadt a Krems/Donau, Vinařský spolkový úřad, další školy, organizace podporující turistický ruch a obce. V ČR pak byly osloveny a projekt podporují státní orgány ochrany přírody (Správa CHKO Pálava, Mikulov), neziskové organizace ochrany přírody (Veronica, Brno), obce (např. Mikulov), univerzity (MZLU, zahradnická fakulta Lednice) a další školy (Vinařská škola Valtice) a Jihomoravský kraj.

O_projektu_EKOWIN_obr_1.jpgDo projektu zapojení vinohradníci navštívili v rámci vzdělávání i své rakouské kolegy; zde záběr z exkurze ve vídeňských vinicích.

Základní zaměření a cíle projektu

Středoevropské vinohradnictví se nachází v oblastech, které mají díky svým mimořádným klimatickým a půdním podmínkám (teplé klima, méně úrodné kamenitější, mělčí půdy) a svažitějšímu reliéfu krajiny velký potenciál z hlediska ochrany vzácných a cenných druhů a společenstev rostlin a živočichů.  

Díky používání „tvrdých“ technologií, jako je příliš vysoká intenzita mnohdy nevhodně zvolené agrotechniky, aplikace herbicidů, insekticidů a fungicidů, se vinohradnictví často dostávalo a ve své konvenční, neosvícené podobě stále dostává, do konfliktu s ochranou přírody.

Základním cílem projektu EKOWIN byla proto od počátku minimalizace až odstranění rizikových technologií z vinohradnictví, posílení multifunkcionality vinohradnictví v krajině a zavedení systému syntetizujícího funkce ochrany přírody a vinohradnické produkce. Tohoto cíle je v průběhu projektu dosahováno následujícími prvky:

1. Vývoj a testování prakticky realizovatelného, dlouhodobě udržitelného vinohradnictví zajišťujícího jak ochranu přírody a krajiny, tak produkci špičkových kvalit hroznů a vín

Vývoj vinohradnických technologií zajišťujících podporu biodiverzity v krajině probíhá formou exaktních poloprovozních pokusů, demonstračních pokusů a návazných seminářů. Technologie a informační materiály, které vznikají v rámci projektu, jsou po jejich ověření k dispozici pro další použití vinařským školám, úřadům zabývajícím se ochranou přírody na různých úrovních (obce, Chráněné krajinné oblasti, Národní parky) a turistickým informačním centrům a dalším zájemcům.

Na základě těchto technologických inovací jsou do projektu zapojení vinaři schopni obhospodařovat vinice způsobem, který do budoucna zajistí multifunkční fungování vinohradnické krajiny, přičemž vinaři jsou již nyní schopni zajišťovat multiplikační efekty v ochraně přírody pro ostatní obyvatele krajiny a konzumenty.

Vývoj, ověřování a zavádění biodiverzitu podporujícího vinohradnictví je v současné době prováděno ve spolupráci s vinaři, učiteli, studenty a dalšími zájemci z Vídně a jižní Moravy. Nositeli projektu multifunkčního vinohradnictví podporujícího biodiverzitu jsou spolky ekologicky hospodařících vinařů ve Vídni, Vinařská školy Eisenstadt a Krems/Donau, Spolkový vinařský ústav v Eisenstadtu. Na jižní Moravě pak Mendelova zemědělská a lesnická univerzity v Brně (agronomická fakulta Brno, zahradnická fakulta Lednice), Střední vinařská škola ve Valticích, ČSOP (Veronica Brno, Adonis Mikulov).       

O_projektu_EKOWIN_obr_3.jpgDo projektu jsou zapojeny též vinice společnosti Sonberk a.s. z Popic

2. Ochrana a podpora biodiverzity ve vinicích a viniční krajině

V experimentálních vinicích jsou od letošního roku vysévány z hlediska stanoviště a funkce vhodně zvolené, bohatě kvetoucí směsi bylin. Směsi byly zvoleny tak, aby byla optimalizována jejich půdoochranná funkce (ochrana svahů před vodní erozí), aby podporovaly zvyšování obsahu organického podílu půd, akumulaci a uvolňování živin a podporovaly výskyt užitečných organizmů ve vinicích (např. pavouci, draví brouci, ploštice, síťokřídlí, draví roztoči), které omezují výskyt škůdců jako jsou fytofágní roztoči,  křísi přenášející fytoplazmy aj. Porosty vysévaných bylin zároveň umožní návrat mnoha druhů motýlů ohrožených ve střední Evropě vyhynutím.

V takto experimentálně ozeleněných vinicích je průběžně hodnocena biodiverzita indikačních skupin organizmů, jako jsou vyšší rostliny, střevlíci, denní motýli a funkční biodiverzita (žížaly, pavouci, draví roztoči).

Mimořádný význam je též věnován výskytu křísů, jako potenciálních přenašečů fytoplazmy stolburu. a dalších chorob. Směsi bylin k osetí meziřadí jsou sestaveny tak, aby potlačovaly hostitelské rostliny stolburu.

3.      Vývoj a ověření z hlediska ochrany přírody vhodného managementu přechodných prvků na okrajích vinic a okolních, z hlediska ochrany přírody cenných biotopů. Optimalizace péče o ladem ležící vinice.      

Vinice se často nacházejí na styku s, z hlediska ochrany přírody, velmi cennými krajinnými elementy, jako jsou například přírodní rezervace, oblasti Natura 2000 (např. Vídeň Rodaun,  Bisamberg, jihovýchodní úbočí Leithagebirge, na jižní Moravě prakticky celé úpatí Pálavy, úpatí Pozdřanské stepi atd.). Přechody mezi vinicemi a okolní krajinou jsou dnes mnohdy „ošetřovány“ herbicidy, nebo jsou poškozovány jinými necitlivými postupy.  Bezprostředního okolí vinic je možné opět využít ke zvýšení biologické diverzity vinohradnické krajiny například výsadbou vhodných druhů, dříve ve vinohradnické krajině běžných druhů rostli, např. podražec křovištní, ktré jsou hostitelskými rostlinami dnes ohrožených a zákonem chráněných druhů hmyzu, např. pestrokřídlece podražcového.

K zamezení ruderalizace opuštěných vinic z hlediska ochrany přírody i vinohradnictví nevhodnými rostlinnými druhy (např. zavlečenými druhy jako je turan kanadský, pajasan žláznatý, trnovník akát, nebo přenašeči nebezpečných chorob, jako je např. fytoplazma stolburu a její hostitelské rostliny čeledi lilkovitých) jsou tyto plochy buď osévány vhodnými bylinami a tam, kde to je možné, jsou rozšiřovány liniová společenstva původních křovin (růže šípková, trnky, hloh) hostící jednak množství ohrožených druhů hmyzu (modráskovití, otakárek ovocný atd.) a také společenstva křísů a jejich parazitoidů z čeledi Mymaridae.     

4.       Ověření opatření vedoucích k náhradě aplikací chemických herbicidů a insekticidů alternativními biologickými metodami.       

Opatření vedoucí k zlepšení péče o vinice a okolní krajinu jsou mnohdy anulována aplikacemi chemických insekticidů, herbicidů a fungicidů. Jedním z cílů projektu je ověření ochranných metod, jako je například použití sexuálních feromonů k matení samců škodlivých druhů obalečů (obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný), použití snadno biologicky odbouratelné kyseliny octové jako náhrady chemických herbicidů a použití alternativních látek (rostlinné výluhy, vodní sklo, bikarbonát draselný apod.) účinných proti hubovým chorobám jako alternativy chemických fungicidů.

Cestou poloprovozních demonstračních pokusů jsou vinaři a ochranářská veřejnost seznámováni s alternativními metodami ekologického vinohradnictví umožňujícími jak produkovat špičkové kvality hroznů a vín, tak chránit přírodu vinic a jejich okolí.

Plánovaná doba trvání projektu je celkem 45 měsíců.

Více informací sdělí Dr. Wilfried Hartl, Bio Forschung Austria (Tel.: +43 676 8118 284565, Email: w.hartl@bioforschung_at) a Ing. Milan Hluchý, PhD., Svaz EKOVÍN o.s, ( Tel.: +420 603 543 109, Email: predseda@ekovin_cz)

Projekt je realizován prostřednictvím operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013

Richard Stávek

 

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft říjen rgt
Po Út St Čt So Ne
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

Hynek: Jako zákazníkovi Vodafonu se mi to líbí, že se snaží jít energii...
Vodafone se připojil k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje,
Tom Václavík: Dobrý den, Patricie, články zveřejňuji, jakmile je dostanu.
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,
Tomáš Zeman: Schválně jsem si na ten jejich test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů nebo emisí,