Téma měsíce květen 2009: Marketing biopotravin v době krize dvojnásob důležitý

Biopotraviny jsou informačně náročná kategorie. Je nutné zákazníkům vysvětlit, proč výrobek, na první pohled vypadající stejně jako běžný výrobek, stojí více. Proto je absolutně nutné své zákazníky neustále vzdělávat. Pokud zákazník neporozumí rozdílu, nebude ochoten biopotraviny kupovat. Informovat a aktivně zapojovat spotřebitele - tak by mohlo znít hlavní heslo marketingu stále populárnějších biovýrobků.    

Rok 2008 byl rokem změn: od finanční krize, která začala prasknutím hypotéční bubliny v USA a vystupňovala se do ekonomické recese v téměř celém světě, po dosud nevídané státní zásahy do finančního sektoru, až po historický výsledek amerických voleb na začátku letošního roku.

Téměř žádná část společnosti není k těmto změnám a s nimi souvisejícím výzvám imunní, ani hnutí za udržitelnost. Není náhodou, že Barak Obama udělal z ekologické krize důležitý aspekt své prezidentské kampaně. Lidé se totiž v otázkách udržitelnosti angažují čím dále více a probíhající ekonomická krize tento trend ještě prohlubuje.

Biopotraviny nabízejí mnoho výhod. Jak je sdělovat?

Velké procento spotřebitelů zůstává biopotravinami nedotčeno - jejich potenciál je nevyužitý. K tomu, aby začali biopotraviny zařazovat do svých nákupů, potřebují více přesvědčivých informací a argumentů o tom, jaké výhody jim nákup biopotravin přináší.

Ve vysvětlování výhod biopotravin širší veřejnosti však zbývá udělat mnoho práce, zejména v jejich vztahu ke zdraví, pohodě hospodářských zvířat, klimatickým změnám a životnímu prostředí. Ekonomická krize zvýraznila důležitost některých „jedinečných" spotřebitelských alternativ, jako jsou místní potraviny, bezklecové chovy, fair trade, potraviny bez aditiv, GMO free, sezónní či „přírodní" potraviny. Spotřebitelé mají spousty etických možností - tak mnoho, že mohou být výběrem až zaskočeni a nedokáží se rozhodnout, které chování je nejsprávnější.

Výrobci biopotravin, stejně jako obchodníci, musejí tento zmatek překlenout a mnohem silněji než dříve demonstrovat, že principy ekologického zemědělství v sobě všechny tyto „jedinečné" vlastnosti zahrnují. Musejí zákazníkům srozumitelně přinést soubor do sebe zapadajících výhod, které je mohu a budou motivovat a jejich nákupní chování ulehčovat.

Tam, kde je pochopení těchto vzájemně provázaných výhod omezené, může být omezená i spotřebitelská věrnost - zejména v těžkých časech. Ovšem ti zákazníci, kteří jsou „vzdělaní" a výhody chápou, se stávají nebo zůstávají věrnými a oddanými nakupujícími - vědí příliš mnoho na to, aby se „vrátili zpět".

Pokud se nám podaří zdvojnásobit počet lidí, kteří pochopí výhody ekologického zemědělství, a důsledkem toho se stanou celoživotními spotřebiteli biopotravin, stačí, když si každý účastník trhu udrží svůj tržní podíl a jeho obraty se zdvojnásobí.  

Úspěch na trhu biopotravin automaticky nezajistí „logo" BIO na etiketě. Musí dojít ke změně paradigma, výrobci a obchodníci musí pochopit a ve svém marketingu aplikovat principy ekologického zemědělství: princip zdraví, ekologie, spravedlnosti a péče.

Marketing biopotravin? Jak na to

Principy ekologické zemědělství se pomalu ale jistě stávají normou v oblasti globálního obchodu a výroby a stále více společností se k nim hlásí. Jak ale nalézt cestu k této změně vidění světa i u nás?

Aktuální situace na českém trhu k tomu přináší mnoho příležitosti. Budování trvale udržitelných a opravdových partnerství v dodavatelském řetězci je pro úspěch zásadní. Nákup bioproduktů je odlišný od nákupu běžných surovin a potravin. Maloobchodníci i výrobci musí svým dodavatelům nabídnout dlouhodobý, férový a na důvěře založený vztah, jen tak lze překlenou roztříštěnou, nekontinuální nabídka a stále nerozvinutý dodavatelský řetězec bioproduktů. Bez úzké spolupráce a pomoci zemědělcům a výrobcům nemohou obchodníci zákazníkům přinášet kvalitní, domácí biopotraviny.

Řetězec vztahů je ale potřeba prodloužit až k zákazníkům. Maloobchodníci jsou zprostředkovateli mezi zemědělci, výrobci a zákazníky. Největším nebezpečím pro trh s biopotravinami je totiž ztráta důvěry zákazníků v principy a výhody, které jim biopotraviny přináší. Maloobchodníci si získají a udrží důvěru svých zákazníků jejich propojením s místními či regionálními producenty prostřednictvím otevřeného dialogu a vytvářením příležitostí pro prožitky v oblasti udržitelné produkce kvalitních biopotravin.

Jak vhodné řekl Karel Quast, jednatel Mlékárny Velké Meziříčí, na nedávném Bio Summitu: „Maloobchodníci a potravináři mají jedinečnou příležitost postavit se do čela změn stravovacích a spotřebitelských návyků, které nás vyvedou ze současné ekologické a ekonomické krize a povedou k důstojnějšímu vztahu nás všech k celé živé přírodě a tím i lepším projevům přírody zpět k nám".

Následujících 7 principů pro efektivní marketing (nejen) biopotravin vám pomohou na vaší nové cestě. Principy jsou založeny na prověřených teoriích komunikace a sociálního marketingu.

7 principů pro efektivní marketing (nejen) biopotravin

1. Prověřte své předpoklady. Začněte u sebe

Předtím, než začnete vytvářet jakékoli strategie a komunikační plány, měli byste udělat krok zpět a podívat se nezaujatě na všechny vlastní předpoklady, předsudky, předem vytvořené názory a stereotypy, které dnes používáte. Vaše nejlepší snahy vytvořit poctivou a správnou strategii mohou být podkopány starými domněnkami nebo izolovanými zkušenostmi. Nepředpokládejte, že každý váš partner se řídí stejnými hodnotami a názory jako vy.

2. Porozumějte svým zákazníkům. Vypracujte domácí úlohu

Cílem jakékoli komunikace je vytváření sdíleného porozumění. Jako vysilatelé sdělení (jazyk, symbol, obraz) očekáváme, že příjemci sdělení budou schopni naši zprávu správně interpretovat a chovat se podle toho. Ne vždy se tak děje. Různé skupiny mají různé způsoby jak přijímat, organizovat a sdělení dále předávat. Mohou mít odlišné potřeby, uznávat odlišné hodnoty, motivy a chování.

Neočekávejte, že vám zemědělci přivezou bioprodukty na zavolání. V zemědělství vládnou přírodní principy, které nelze obcházet. Aby vám mohli na podzim přivézt svoji úrodu, musejí zemědělci zasít na jaře.

To, co je pravidlem pro jednu skupinu, nemusí být vhodné či významné pro jinou. Vaše sdělení musí pasovat do kulturního kontextu „publika", které hodláte oslovit. Zjistěte o něm maximum.

3. Zasejte, dříve než sklízíte. Vytvářejte partnerství

Maloobchodníci zjišťují, že svým zákazníkům chtějí nabídnout biopotraviny. Obrací se na své dodavatele s žádostí o výrobu a dodávku. Příliš často je taková komunikace jednosměrná a egocentrická: „Co může tato firma pro nás udělat"? Podobná situace nastává o stupínek níže, mezi výrobci a zemědělci.

Na místo toho je zapotřebí proaktivní přístup, investice do vztahů, dokonalé poznání problematiky výroby biopotravin a faremní produkce bioproduktů - vytváření důvěry a základů pro dlouhodobé partnerství. Tímto prvním krokem, ještě předtím než vyřknete svůj požadavek, investujete do vztahů, které povedou k dlouhodobé, pro obě strany prospěšné spolupráci.

4. Vytvářejte hodnověrné vztahy. Udržujte si dlouhodobou perspektivu

Opravdová partnerství jsou taková, která zaangažují vaše partnery do plánování, zpětné vazby a  rozhodování. Taková partnerství se vytvářejí trpělivě, bez nutnosti spěchat s poznáním a porozuměním druhé strany. Vztahy jsou založeny na opravdovém sdílení hodnot a poslání a jsou zaměřeny na trvalou spolupráci. Snažte se nalézat příležitosti pro angažování vašich dodavatelů a zákazníků do vašeho vlastního poslání a cílů. Zapojte je jako spolutvůrce do rozhodování a udělejte z nich spolumajitele strategie. Aktivně vyhledávejte jejich rady a názory při hodnocení a dolaďování strategií. Komunikace, přispívání i závazky jsou vždy dvousměrné.

5. Dělejte to, co hlásáte. Veďte příkladem

Všichni z nás máme zkušenosti s tím, kdy sdělení organizace nekoresponduje s jejich činy a chováním. Klasickým příkladem je maloobchodník s velikou cedulí u vchodu „Vítáme vás" a personálem, který vás ignoruje.

Pokud od svých partnerů či zákazníků očekáváte nějaké chování či pomoc, jděte jim jako první vstříc vlastním příkladem (Chcete, aby vaši zákazníci kupovali biopotraviny? Zajistěte, že také vaši zaměstnanci mají možnost si biopotravin kupovat v bufetu nebo v jídelně.). Pokud se přihlásíte ke spolupráci, pak vytvářejte podmínky k aktivní spolupráci. Pokud říkáte, že vám záleží na mínění partnerů a zákazníků, pak jim aktivně naslouchejte a nechejte se jimi ovlivňovat.

Dokonce i v těžkých časech (nebo právě proto?) chtějí lidé žít jednodušeji, šetřit energií, pomáhat druhým a chovat se šetrněji ve prospěch společného dobra. Důležitý je ovšem fakt, že lidé stále více očekávají stejné chování od společností na trhu. Lidé vyhledávají ty výrobky, služby a malobchodníky, u kterých cítí stejné zaujetí pro společné dobro, progresivní myšlení a trvale udržitelné chování na všech úrovních.

6. Mluvte jazykem svých partnerů a zákazníků.

Úspěšná komunikace je podmíněná používáním jazyka, kterému druhá strana rozumí. Zemědělci používají úplně jiný jazyk než obchodníci. Pro mladé maminky jsou důležitá úplně jiná sdělení než pro muže-gurmány ve středních letech. Přizpůsobte svůj jazyk těm, s nimiž hodláte vést dialog.

7. Očekávejte změny. Buďte připraveni zvítězit

Přijetím nových partnerů a jejich paradigmat, myšlení a chápání dochází ke změnám i ve vaší organizaci. Může vyvolat změny ve struktuře, způsobu rozhodování, nebo si dokonce vynutit výměnu zaměstnanců. Může dojít ke změně postupů při vývoji nových výrobků, ke změně plánování a exekuci marketingových strategií. Jste na tyto změny připraveni? Jste připraveni uspět a vydat se společně novým směrem?

Pro úspěch v marketingu biopotravin je nezbytné zajistit si podporu a spolupráci celého spektra dodavatelů, partnerů, spolupracovníků, zainteresovaných skupin a zákazníků. Použití 7 principů usnadní vaší organizaci dosažení vytyčených cílů a pomůže vám vytvářet pevnější a poctivější vazby v dodavatelském řetězci. 

Tom Václavík, agentura Green marketing, tom@greenmarketing_cz

Původně psáno pro časopis Regal

 

Marketingová doporučení pro prodej biopotravin

Marketing produktů ekologického zemědělství je v Čechách poměrně nový fenomén. Málokdo s ním má zkušenosti, informací a doporučení je poskrovnu, vzhledem ke krátké historii trhu se nemůžeme opřít o úspěchy či neuspěchy konkurentů.

Green marketing proto pro vás připravil stručný nástin hlavních marketingových a komunikačních zásad v oblasti biopotravin. Pro konkrétní strategie nás neváhejte kontaktovat.

Hlavní zásady při komunikaci se zákazníky

Nákupní chování se začíná měnit: biopotraviny již neuspokojují jen potřeby úzké skupiny spotřebitelů orientovaných na zdraví a ekologii. Pro spotřebitele se biopotraviny stávají pevnou součástí prémiového segmentu kvalitních, vysoce hodnotných a chutných potravin. Předpokladem pro optimální orientaci na zákazníky je srovnání marketingové strategie biopotravin s potřebami cílové skupiny zákazníků výrobce či prodejny. Sledujte trendy na trhu a přizpůsobujte jim sortiment i vaše služby.

Nejčastější chybou českých výrobců i maloobchodníků je přílišná produktová orientace. Firmy vyrobí bioprodukt, nejčastěji bio variantu stávajícího výrobku, a snaží se ji „prodat" zákazníkům. Namísto toho doporučuji „orientaci na prožitky zákazníka", tedy zapojit spotřebitele do spoluvytváření výrobku a nabízet mu zážitky, nikoli produkty.

Vyprávějte bio příběhy

Spotřebitelé potřebují mít o biopotravinách co nejcelistvější obrázek. Výčet faktorů, díky kterým se stávají vědomými spotřebiteli biopotravin, je široký. Patří k nim bezpečnost biopotravin, lepší/přirozenější chuť, péče o zdraví (své i svých blízkých), ochrana životní prostředí a péče o zvířata. Intenzita působení uvedených faktorů na různé skupiny spotřebitelů může být různá. Potravinářské i maloobchodní společnosti by měly propagovat všechny klíčové „důvody, proč věřit", aby zajistily nejlepší vyhlídky na rozšíření trhu a upevnily přesvědčení spotřebitelů.

Ti, kdo nekupují biopotraviny, totiž často neuvádí jako důvod cenu jako takovou, ale právě skutečnost, že „potřebují více informací, které by výši ceny odůvodnily". Počet nových zákazníků lze tedy zvyšovat prostřednictvím lepší informovanosti. Pokud mají být biopotraviny prodávány jako prémiový segment, je nutné plnou hodnotu této „prémie" ve smyslu podpory zdraví, ochrany životního prostředí, ohleduplné péče o zvířata, vynikající chuti a dalších faktorů spotřebitelům neustále předávat. Pokud se to podaří, nemusí být cena tak znatelnou bariérou. Existuje poměrně velká skupina spotřebitelů s podprůměrnými příjmy, která biopotraviny přesto nakupuje, protože oceňuje jejich výhody.

Existuje mnoho způsobů, kterými můžete „vyprávět bio příběhy":
  • Používejte jednoduchá sdělení na obalech, abyste vyzdvihli klady výrobků. Pokud k tomu není prostor, můžete zvýraznit webové adresy, kde spotřebitelé najdou o daných výrobcích detailní informace. Spotřebitelé pravidelně nakupující biopotraviny "čtou etikety", než výrobek koupí, takže umístění informace o tom, co činí biopotraviny a /nebo daný výrobek výjimečným, se vyplatí.
  • Uvádějte původ výrobků na obalech, doprovodných letácích nebo na internetu. Po lepší chuti a zdravotních důvodech je jedním z nejdůležitějších podnětů rostoucích prodejů biopotravin fakt, že spotřebitel „chce vědět, odkud potraviny pocházejí". Například společnost Biopark používá kódování svých výrobků, takže spotřebitel může navštívit webové stránky, kde si zjistí informace o konkrétní farmě, z které koupený výrobek pochází. Používejte vlaječky a loga, abyste zdůraznili český, regionální či místní původ svých biopotravin.
  • Ukažte spotřebiteli původ vašich výrobků tak, že jej pozvete na svoji farmu, farmu vašich dodavatelů nebo do výrobního závodu. Můžete zorganizovat dny otevřených dveří nebo zpřístupnit vybrané farmy po celý rok.
  • Využívejte sdělovací prostředky pro svá sdělení. Inzerce může přesahovat možnosti vašich rozpočtů, ale redakční články jsou zdarma (a často mnohem účinnější), pokud novináře zaujmete. Nabízejte zdarma reklamní dárky v novinách a spotřebitelských časopisech nebo nabízejte ceny do soutěží (například roční dodávku svého výrobku nebo víkendový pobyt na ekologické farmě). Organizujte akce spojené s národními tradicemi, jako například „Vykoledujte si velikonoční bio vajíčko", „Upečte bio vánočku", které by zaujaly média a veřejnost v dané roční době. Zapojte do propagace biopotravin známé osobnosti.

Přesvědčte zákazníky o lepší chuti

Rozdíl v chuti, který mnoho lidí u biopotravin zaznamená, je stále silnějším stimulem při získávání spotřebitelů. Je proto potřeba marketing zaměřit více na chuť, vyzvat zákazníky, aby ochutnali rozdíl, a vysvětlit, proč je u biopotravin vyšší pravděpodobnost bohatší chuti.

Chuť je rovněž důležitým stimulem pro utvrzení dobrého pocitu - lidé kupují biopotraviny, protože věří, že je to něco jiného a mimořádného. A pokud skutečně jinak chutnají, utvrdí to jejich domněnku, že biopotraviny jsou opravdu jiné. To je přesvědčí, že se rozhodli správně. Působení na chuť je obzvláště důležité pro výrobce bio piva, vína a lihovin, protože tyto výrobky nemohou působit na zdravotní hledisko či na spotřebitele, kteří se o zdraví zajímají, tak jako ostatní řady biopotravin.

Miřte do černého

Pokud jste omezeni časem a/nebo penězi, které do marketingu můžete investovat, komunikaci přesně zacilte na ty „správné" spotřebitele. Rozhodně to jsou mladí lidé a čerstvé maminky, žijící ve větších městech.

Cyklus osvojení biopotravin začíná pravděpodobně u kojenecké a dětské výživy, nakupované rodiči pro nemluvňata, nebo přes mléčné výrobky, nakupované maminkami pro sebe či pro své
děti. Poté následují biopotraviny na přípravu jídel doma, svačiny, mlsání. Teprve potom, díky vyšší ceně, přichází na řadu čerstvá zelenina a ovoce. S rostoucí penetrací biopotravin mezi „běžné" spotřebitele bude růst poptávka po polotovarech, masu a uzeninách. Křížová propagace „vstupních"  kategorií s ostatními může zvýšit objem prodaného zboží a nalákat zákazníky do ostatních kategorií.

Držte se stručných a jasných sdělení

Průměrní nakupující by za biopotraviny utratili více, ale jejich motivace (životní prostředí, péče o zvířata, atd.) je poměrně nízká. Obecná nevědomost mezi spotřebiteli (např. nejasnosti ohledně termínu bio vejce a vejce z podestýlky nebo biopotraviny a „přírodní" potraviny, biopotraviny a vegetariánství) naznačuje, že obchodníci by se měli držet jasných a jednoduchých sdělení,
vysvětlujících základní výhody.

Zdůrazněte zdravotní hledisko

Zdravotní důvody byly vždy nejsilnějším stimulem pro ty, kdo si zvolí biopotraviny. Svá sdělení podložte vědeckými zprávami, kterých přibývá. Zejména pro vzdělané, mladé rodiče je argument podpořený vědeckým výzkumem zásadním stimulem pro utvrzení správného rozhodnutí.

Další návrhy:

  • Zvažte, zda název vašeho výrobku vyvolá či nevyvolá dojem zdravé potraviny, která spotřebitele naláká ke koupi. Jméno společnosti či značka výrobku může být silným marketingovým nástrojem sama o sobě.
  • Inzerci směřujte do publikací o zdraví nebo na stránky věnované zdraví, abyste se dostali ke spotřebitelům, kteří se zdravím zabývají nejvíce.
  • Důležité je umístění výrobku v rámci prodejny. Supermarkety často umisťují regály s biopotravinami v blízkosti nebo v rámci oddělení se zdraví prospěšnými výrobky, což pomáhá k dobrému profitu oběma skupinám. Produkty zdravé výživy těží ze spojení s prémiovou kvalitou biopotravin, zatímco biopotraviny těží z asociace se zdravím.

Zacházejte s cenami chytře

Zkušenosti naznačují, že značné snížení cen biopotravin může krátkodobě zvýšit prodej, ale nepomůže udržet spolehlivou základnu zákazníků v okamžiku, kdy se ceny vrátí na svou obvyklou výši. Produkce biopotravin je nákladnější a bez snahy informovat spotřebitele, proč je výroba nákladnější a proč biopotraviny představují výhodnou koupi, není možné dlouhodobě uspět.

Lepším způsobem využití slev jsou množstevně výhodná balení nebo nabídky „dva za cenu jednoho", kde nabídka vícenásobné koupě přiláká nový zájem. Cena jednoho výhodného balení zůstává stejná jako při zakoupení jednoho samostatného balení a zákazníka nemate. Výhodná balení rovněž skrývají potenciál ke zvýšení průměrného nákupu mezi pravidelnými spotřebiteli biopotravin.

Podpořte módu

Roste skupina lidí, kteří biopotraviny kupují, protože je to módní trend, ale příliš se nezajímají o jejich klady. Abyste zájem této skupiny udrželi, musí si biopotraviny podržet auru popularity a žádanosti - stravování se biopotravinami musí působit jako samozřejmost, moderní trend a zároveň jako dobrý počin.

Velmi přínosné může být zapojit do propagace bio značek a biopotravin vhodně zvolené známé osobnosti, které mají vliv na věkovou skupinu 16 - 34 let. Dosáhnete důvěryhodnosti u spotřebitelů řídících se módními trendy.

Konkrétní doporučení pro marketing jednotlivých produktových kategorií

Ovoce a zelenina

Chuť a zdraví jsou nejvýznamnější stimuly lákající nové zákazníky, proto je při propagaci výrobků zdůrazněte. K zdůraznění lepší chuti biopotravin využívejte ochutnávek přímo v prodejnách. Jedním z kladů souvisejících se zdravím, který lze spotřebitelům sdělit, je omezené použití pesticidů. Ve svých propagačních a reklamních sloganech se zaměřte na „čerstvé" rodiče - narození prvního dítěte je často impulz k prvnímu nákupu biopotravin.

Málo spotřebitelů bio ovoce a zeleniny si ekologické zemědělství spojuje s přínosem životnímu prostředí. Tím, že zvýšíte informovanost o této oblasti, můžete zvýšit nákupy u spotřebitelů, kteří bio zeleninu začali kupovat kvůli chuti či zdraví

Vejce

Lidé nedokáží rozlišit rozdíl v termínech „biovejce" a „vejce z chovu s podestýlkou". Někteří spotřebitelé si neuvědomí, že biovejce musí být z volného chovu s podestýlkou a je tedy nezbytné tuto informaci zákazníkovi na obalu zdůraznit. Jiní budou předpokládat, že všechna vejce z podestýlkového chovu jsou bio. Je proto vhodné označit všechna biovejce jako „biovejce z volného chovu s podestýlkou" a sdělit, že se tak spotřebiteli nabízí „to nejlepší z obou možností", tj. vysoce kvalitní péče o zvířata (volný chov) a opětovné ujištění o kvalitě výrobku (přirozenější strava, žádná rutinní antibiotika a hormony).

Velikonoce nabízejí skvělou možnost, jak zákazníky informovat prostřednictvím představení velikonočních vajíček přímo na ekologické farmě. Můžete v místních médiích představit fungování ekologické farmy obecně a přivést spotřebitele přímo na farmu. Umožníte jim tak získat informace o chodu farmy „z první ruky" formou zajímavého rodinného výletu.

Mezi spotřebiteli biopotravin je větší počet vegetariánů než v rámci populace celkově a jsou tedy velmi důležitým cílem při propagaci biovajec.

Mléčné výrobky

Kvalita je klíčový bod při přesvědčování zákazníků, aby za  mléčné biovýrobky utráceli více. Jedině výrobky s dobrou chutí a označením/balením navozujícím pocit kvality mohou pomoci růstu trhu.

Maso

Maso bývá zřídka první biopotravinou, kterou si lidé koupí, proto neplýtvejte zdroji na propagaci masa u nepravidelných spotřebitelů. Raději se zaměřte na zákazníky, kteří již nakupovali z více než jednoho sortimentu biopotravin, například na spotřebitele mléčných biovýrobků nebo vajec. Spotřebitelé biovajec jsou obzvláště vhodnou cílovou skupinou, protože je zde vyšší podíl zákazníků motivovaných péčí o zvířata než v jakémkoli jiném sortimentu biopotravin.

Protože spotřebitelé začínají upřednostňovat polotovary a předpřipravené pokrmy před neupraveným masem, vyviňte řadu masných biopolotovarů usnadňující přípravu mladým maminkám, které neumějí nebo nechtějí maso složitě připravovat.

Na gurmány a lidi vyhledávající exkluzivní produkty zaměřte komunikaci o bio uzeninách, jejich chuť a kvalita je vesměs velmi dobrá.

Zpracované potraviny, džusy a nealkoholické nápoje

Zpracované potraviny je kategorie, kde má biosektor nejsložitější roli v informování a vzdělávání. Chuť a bezpečnost zpracovaných potravin jsou nejdůležitější stimuly k proměně v pravidelného spotřebitele biopotravin, a proto je důležité spotřebitele informovat o zákazu používání syntetických přísad při výrobě biopotravin. Je to konkrétní přidaná hodnota spojená se zpracovanými biopotravinami. Pokud se absence umělých barviv, dochucovadel a podobných látek stane synonymem pro biopotraviny, jako se zákaz používání umělých hnojiv a pesticidů stal pro čerstvé bioprodukty, může v této kategorii dojít k silnému nárůstu prodejů.

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft srpen rgt
Po Út St Čt So Ne
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,
Tomáš Zeman: Schválně jsem si na ten jejich test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů nebo emisí,
Šárka: Paráda, však to ty zplanýrovaný stráně, kde byly monolitické kultury...
Česko #sazibudoucnost. Co člověk – to strom do 5 let,