LEDEN 2007: BioFach 2007

Již za měsíc se celý biosvět sejde opět na svém dostaveníčku v německém Norimberku. Veletrh BioFach láká stále více vystavovatelů i návštěvníků - trh s biopotravinami totiž strmě roste.  

Bioprodukty si budují svou pozici na mezinárodním trhu


Vůně „Dolce Vita" obohacená o nádech středomořské kuchyně prostupuje haly veletrhu BioFach 2007 a podněcuje chutě: světovou nabídku bioproduktů tu předkládá kolem 2 100 vystavovatelů. Dvě třetiny z nich přicestovaly ze zahraničí, protože v době od 15. do 18. února 2007 se ve veletržním centru v Norimberku opět setkávají zástupci mezinárodního světa ekologické produkce. Jako země roku tentokrát přitahuje pohledy Itálie, která zde hodlá přesvědčit očekávaných 37 000 návštěvníků o kvalitě a rozmanitosti italských delikates v kvalitě bio.

Novinka 2007: hlavní světový veletrh pro bioprodukty má pěkného syna. Vivaness je nový odborný veletrh pro přírodní kosmetiku a wellness, který se s více než 200 vystavovatelů vysoce kvalitní přírodní kosmetiky a produktů péče o tělo poprvé představí jako samostatný veletrh s výrazně větší a rozšířenou nabídkou. BioFach a Vivaness se budou od nynějška konat v Norimberku vždy společně.

Prodej biopotravin ve specializovaných bioprodejnách a konvenčních obchodních řetězcích se vyvíjejí různou rychlostí. K zemím s prudkým vývojem patří v současné době USA, Německo, Velká Británie a Švédsko. V těchto zemích se v následujících pěti letech počítá se zdvojnásobením obratu s biopotravinami. Jsou tedy dnes hnacím motorem mezinárodní soutěže o nejlepší koncepty a nejdůležitější dovozní trhy. Tím podporují ekologické pěstování plodin a jejich zpracování v mnoha zemích orientovaných na export. Ekologické zemědělství si postupně získává prostor v celé Evropě.

Například Španělsko: s nárůstem 10 % na 808 000 ha ekologicky obhospodařovaných ploch a 8 % na více než 2 000 zpracovatelů v roce 2005 patří Španělsko v EU k průkopníkům.

Německo: chuť na bioprodukty stále trvá

Obrat celého oboru již po tři roky stoupá v oblasti dvoumístných čísel. Němci si v roce 2005 pochutnali na bioproduktech v hodnotě 3,9 mld. EUR (prof. Ulrich Hamm, Universita Kassel). Pro rok 2006 se počítá s dalším nárůstem nejméně 10 %. K rozvoji trhu přispěje zejména 40 až 60 biosupermarketů, které budou během roku otevřeny a budou nabízet sortiment biopotravin a dále pak aktivita prodejen s levným zbožím, tzv. diskontů. Spotřebitelé jsou si navíc stále více vědomi kvality, a to i "díky" neustále novým skandálům kolem potravin nebo genových manipulací s potravinami. Jenom v Berlíně je více než 30 biosupermarketů, což je více než v kterémkoli jiném německém městě. V roce 2005 tu bylo otevřeno 9 nových biomarketů o prodejní ploše větší než 200 m2.

Narůstající konkurence vede samozřejmě k výrazným změnám tržních podílů. Kdo neinvestuje, neaktualizuje a nerozšiřuje svoji nabídku, nemůže být úspěšný ani v tak dynamickém oboru, jako jsou biopotraviny. Vzhledem k lepší dosažitelnosti bioproduktů v biosupermarketech, konvenčních supermarketech a diskontech, dostávají se zemědělci praktikující přímý prodej, ale i menší prodejny s biopotravinami do problematické situace. Zatímco obchodní řetězce zvýšily v roce 2005 svůj tržní podíl na 41 % (+4 %), poklesl přímý prodej producentů na 14 % (-2 %). Pokles na 6 % (-2 %) zaznamenaly i prodejny zdravé výživy a dietních potravin. Přes stoupající čísla obratu poklesl podíl specializovaných bioprodejen na 25 % (-1 %). Podobně se se ztrátou ve výši 1 % (pokles na 6 %) museli vyrovnat i řezníci a pekaři, kteří prodávají bioprodukty. Vítězem byly tentokrát kromě supermarketů i prodejny s drogistickým zbožím, dodavatelské služby a zpracovatelské firmy, které zaznamenaly nárůst na 8 % (+1 %) (prof. Hamm). Podíl biopotravin na celkovém obratu obchodu s potravinami se má podle výsledků studie Společnosti auditorů a poradců KPMG a EHI Retail Institute Kolín z dnešních 3 % do roku 2010 zdvojnásobit.

Podle odhadu dnes trh s biopotravinami v Německu zajišťuje práci ve výrobě, obchodu a službách asi pro 160 000 osob.

Spolkový ústav pro zemědělství a výživu (BLE) registroval koncem roku 2005 v Německu 22 032 certifikovaných výrobců, producentů a zpracovatelů biopotravin. K tomu je nutné připočítat výrobce nepotravinářského zboží, mj. přírodní kosmetiky, ekologických pracích a čisticích přípravků, přírodních textilií a dále dodavatele, poskytovatele služeb, svazy atd., které statistika nezachytila.

Obor bio překonal v Dánsku stagnaci

Dánský obor bioproduktů se po pěti letech stagnace opět vydal na cestu za úspěchem. Podle vládních údajů vzrostl obrat oboru v roce 2005 o 12 %. U velkých maloobchodních řetězců, které společně dosahují asi 80 % celkového dánského obratu bioproduktů, byl zatím nárůst mírný. Na jejich čele zůstává i nadále řetězec Irma, který patří společnosti Coop. Zde se podíl bioproduktů na obratu zvýšil z 11 na 13 %. V sektoru specializovaných prodejen otevřel řetězec Gaardbutikken provozovaný zemědělci v roce 2006 svou čtvrtou filiálku.

25 procent bio ve švédských jídelnách


Švédská vláda by chtěla podíl certifikovaného ekologického zemědělství zvýšit v roce 2010 na 20 %. Již koncem roku 2005 bylo dosaženo 19 % ekologických ploch, avšak pouze 7 % ekologických zemědělských ploch je certifikováno. Proto vláda i nadále podporuje certifikaci. Čtvrtina všech kantýn ve veřejných zařízeních by měla do roku 2010 nabízet chutné biopokrmy. Experti na záležitosti trhu odhadují, že dokáže-li veřejný sektor do roku 2010 zvýšit své nákupy biopotravin na 25 %, povede to ve Švédsku ke zdvojnásobení tržního objemu bioproduktů z původních 434 mil. EUR v roce 2005.

Velký zájem řetězců supermarketů ve Velké Británii

Zatímco britský trh s potravinami si v roce 2005 mohl přičíst k dobru pouhá 3 % nárůstu, poskočil trh s bioprodukty o úctyhodných 30 %, třikrát více než v předchozím roce. Celkový obrat dosáhl 1,6 mld. GBP (2,3 mld. EUR). Dva ze tří spotřebitelů ve Velké Británii si vědomě vybírají biopotraviny. Dokonce i více než polovina lidí s nízkými příjmy kupuje potraviny v kvalitě bio. Soil Association počítá do konce desetiletí ve Velké Británii s obratem 3 mld. EUR. Vedoucí postavení v prodeji biopotravin mají koncerny supermarketů Sainsbury's, které nabízejí 1 000 bioproduktů a vlastní značku biopotravin „SO organic" a prodejny Waitrose s 1 500 bioprodukty včetně hotových jídel. Sainsbury's si udržuje na britském trhu biopotravin podíl ve výši 30 %. Waitrose je s 18 % v roce 2005 na vzestupu. I řetězec supermarketů Asda, který patří americké společnosti Wal-Mart, signalizuje svůj rostoucí zájem o bioprodukty.

Rychlý nárůst ekologických ploch ve středovýchodní a východní Evropě

Rychlý nárůst ekologicky obhospodařovaných ploch ve středovýchodní a východní Evropě nabízí na jedné straně zajímavý vývozní potenciál, na druhé straně výrazně zlepší možnosti prodeje ve vlastních zemích. Německo-polská konzultační společnost Sixty Two odhaduje obrat v oblasti biopotravin v Polsku na 50 mil. EUR. V roce 2005 se počet ekologických firem dvojnásobil na 7 183 a ekologická plocha na 167 740 ha. Zpracování a prodej ekologických výrobků zatím poněkud pokulhává za rychle rostoucím počtem ekologických zemědělských provozů. Polské ministerstvo zemědělství proto podpoří spotřebu biopotravin informační kampaní ve výši 3,1 mil. EUR.

V roce 1993 bylo v Litvě ekologické produkci věnováno pouhých 148 ha. O dobrých deset let později, koncem roku 2005, to bylo již 70 389 ha. To odpovídá podílu bioprodukce 1,5 %. Litevská vláda podporuje ekologické pěstování surovin od roku 1997 formou přímých plateb. „Country Development Plan" pro léta 2004 až 2006 počítá s podílem ekologické produkce na celkové zemědělské užitkové ploše ve výši 5 %. Akční plán ministerstva zemědělství v Lotyšsku vychází z podílu ekologických ploch 2,3 % do konce roku 2006. Odbyt bioproduktů na domácím trhu by se měl zvýšit na 2 %.

Stoupající poptávka po bioproduktech u spotřebitelů v Turecku

Od léta 2006 se v Istanbulu každou sobotu koná první týdenní trh bioproduktů v Turecku. Nabídka na přibližně 100 stáncích je plně stoprocentně „bio" a zákazníci tu nakupují za ceny, které běžné ceny potravin přesahují sotva o 20 %. Provozovatelé se mohou pokaždé těšit z 2 500 až 3 000 návštěvníků. Mouku a obilí v kvalitě bio není zatím na tureckém trhu s biopotravinami možné koupit v dostatečném množství. Proto městská správa Istanbulu vypracovala projekt smluvního pěstování. Istanbulská pekárna IHE zatím peče zdravý chléb a sponzoruje další vzdělávání rolníků. Projekt byl uveden do života v roce 2005 v deseti tureckých městech pod názvem „Bio zemědělství - bio chléb". Pro rok 2006 je naplánováno 14 000 t obilí od 1 300 ekologicky hospodařících rolníků. Dva obchodní řetězce s biopotravinami, Ecolife a City Farm budují v současné době síť poboček specializovaných prodejen s biopotravinami pro patnáctimilionovou metropoli.

USA: největší biotrh na světě pokračuje ve výrazném vzestupu

Díky vstupu velkých potravinářských řetězců jako Wal-Mart, Supervalue a Safeway na trh s bioprodukty očekává se v USA i v roce 2006 narůstající obrat tohoto sektoru. V roce 2005 činil obrat 13,8 mld. amerických dolarů (10,9 mld. EUR). Podíl biopotravin na celkovém americkém trhu s potravinami je s 2,5 % o něco nižší než v Německu.

Výrazný tržní podíl si se svými 47 % stále zachovávají specializované prodejny. To by se mohlo ovšem viditelně změnit po vstupu konvenčních řetězců na trh. V USA se ale ke specializovaným prodejnám počítají i supermarkety se zdravou výživou, jako je Whole Foods s prodejními plochami od 3 000 do 5 000 m2 a řetězec Wild Oats. 46 % obratu prochází podle údajů Organic Trade Association (OTA) konvenčními řetězci, kolem 7 % farmářskými trhy, přímým prodejem a zásilkovými službami.

Důsledné hospodaření slibuje dobré přírůstky obratu

Vysoké přírůstky v oblasti ekologických potravin jsou součástí diskuse o zachování udržitelného rozvoje, změně klimatu a genové technice. Týká se to i nepotravinářského sektoru. Existují tedy již i džíny v ekologické kvalitě. Britský řetězec supermarketů Tesco se zajímá stále více o přírodní textilie. Nové hodnocení zvyklostí spotřebitelů bude výhodou pro ty firmy, které dokáží včas změnit svou výrobu tak, aby při ní docházelo k co nejmenšímu narušení životního prostředí.

Zdroj: biofach.com

 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft září rgt
Po Út St Čt So Ne
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

Tom Václavík: Dobrý den, Patricie, články zveřejňuji, jakmile je dostanu.
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,
Tomáš Zeman: Schválně jsem si na ten jejich test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů nebo emisí,
Šárka: Paráda, však to ty zplanýrovaný stráně, kde byly monolitické kultury...
Česko #sazibudoucnost. Co člověk – to strom do 5 let,