Jsou pro nás biopotraviny lepší?

Ve Velké Británii byla ve středu 29. července zveřejněna vědecká studie, podle níž biopotraviny nejsou zdravější než běžně vyráběné potraviny. Podle studie nejsou důkazy o tom, že by strava obsahující biopotraviny přinášela nějaké zvláštní zdravotní výhody. Vzali ale vědci v úvahu všechny aspekty ekologického zemědělství?  

Podle studie, jejímž zadavatelem byl britský Úřad pro kontrolu potravin (FSA), existují malé rozdíly ve výživné hodnotě mezi bio a konvenčními potravinami, a není žádný důkaz o jejich zvláštním vlivu na zdraví populace.

Do analýzy experti z londýnské školy hygieny a tropické medicíny zahrnuli 169 studií za posledních padesát let. Rozdíly v nutriční hodnotě se ukázaly u 55 z nich.

Výsledky studie v angličtině si můžete přečíst zde, český překlad zprávy přinesl zpravodajský portál IHNed.cz.

Na první pohled je vidět, že studie FSA analyzovala pouze velmi omezené množství vědeckých prací. Studie se zabývala pouze pracemi napsanými v angličtině, téměř polovinou vědeckých studií, které našla, se nezabývala vůbec a ignorovala nejnovější studie financované EU, zveřejněné v dubnu tohoto roku.

Větší výhody biopotravin

Ačkoli vědci z londýnské školy hygieny a tropické medicíny ve zprávě pro FSA říkají, že rozdíly mezi biopotravinami a konvenčními potravinami nejsou „důležité" vzhledem k velmi omezenému množství studií, ve zveřejněné analýze přiznávají, že biopotraviny obsahují vyšší množství zdraví prospěšných látek než konvenční potraviny. Studie FSA například zjistila, že průměrný pozitivní rozdíl mezi následujícími nutričními látkami v biopotravinách ve srovnání s konvenčními potravinami byl u:

 • Bílkovin 12,7 %
 • Beta-karotenu 53,6 %
 • Flavonoidů 38,4 %
 • Mědi 8,3 %
 • Hořčíku 7,1 %
 • Fosforu 6 %
 • Draslíku 2,5 %
 • Sodíku 8,7 %
 • Síry 10,5 %
 • Zinku 11,3 %
 • Fenolových sloučenin 13,2 %

Vědci také našli vyšší hodnoty zdraví prospěšných polynenasycených mastných kyselin v biomase a biomléce (mezi 2,1 % a 27,8 % více) než v konvenčním mase a mléce.

Studií o zdravotních výhodách biopotravin ve srovnání s konvenčními potravinami je velmi omezené množství. Zpráva FSA připouští, že bez dlouhodobých vědeckých sledování je těžké dělat dalekosáhlé závěry. Podle ředitelky oddělení FSA pro spotřebitele Gill Fineové výsledky studie neznamenají, že lidé mají přestat jíst biopotraviny.

Také neexistují vědecké studie o dlouhodobém působení pesticidů na lidské zdraví. V roce 2006 Evropská komise oznámila, že „dlouhodobé působení pesticidů může vést k závažným poruchám imunitního systému, sexuálním poruchám, rakovině, sterilitě, defektům při narození a poškození nervového systému". Nedávno byly zveřejněny výsledky výzkumu, který prokazuje spojitost mezi působením pesticidů a Parkinsonovou chorobou.

Studie FSA ignorovala závažná zjištění

Při formování závěrů studie pro FSA autoři nevzali v potaz výsledky výzkumu QualityLowInputFood (QLIF), který koordinoval Carlo Leifert, profesor ekologického zemědělství na univerzitě v Newcastle, a jehož výsledky budou zveřejněny do konce roku. Studie QLIF, financovaná EU, do které se zapojilo 31 výzkumných pracovišť a univerzit z Evropy. již zveřejnila více než 100 vědeckých prací. Mezi hlavní závěry tohoto projektu patří:

 • množství řady nutričně prospěšných látek (například antioxidantů a vitamínů) bylo vyšší v biopotravinách než v konvenčních potravinách
 • množství nutričně neprospěšných látek (například mykotoxinů, glykolalkaloidů, kadmia a niklu) bylo v bioproduktech méně

Také množství mastných kyselin, jako jsou CLA a omega 3, bylo o 10 až 60 % vyšší v biomléce a mléčných biovýrobcích. Ekologicky pěstovaná listová zelenina a ovoce obsahovala až o 90 % vyšší množství vitamínu C než konvenční.  

Profesor Leifert řekl britským novinám The Times, že jeho výzkum našel v biopotravinách vyšší množství antioxidantů - ty pomáhají tělu bojovat s rakovinou a kardiovaskulárními nemocemi. Leifert řekl, že FSA nechce připustit, že biopotraviny přinášejí jakýkoli užitek. Vláda má strach, že by pak musela zajistit dostupnost biopotravin pro všechny. Podle profesora Leiferta byly závěry studie FSA „selektivní".

V dodatku zprávy FSA se píše, že hladiny některých nutrientů, jako betakarotenu, jsou až o 53 % vyšší u biopotravin. Přesto se tyto rozdíly v závěrech studie neobjevily.

Proti závěrům studie se okamžitě zvedla vlna protestů, nejen od proponentů ekologického zemědělství. Například britská novinářka Joanna Blythman píše v dnešním Daily Mail článek s názvem "Rakovinová konspirace s cílem otrávit vaši víru v biopotraviny": "Přes jasné výhody pro naše zdraví a pro životní prostředí jsou biopotraviny v Británii pošpiňovány politickým a korporátním establishmentem...přesto i v kontextu právě zveřejněné zprávy FSA obvinění neodpovídají realitě. Agenturou vydaná zpráva jasně ukazuje, že biopotraviny jsou pro spotřebiteleasně jasně lepší i kdybychom brali v úvahu jen nutriční hodnoty. Ovšem soustředění se pouze na nutriční vlastnosti nahrává anti-ekologické a pro-průmyslové lobby...chybná není rostoucí popularita biopotravin, ale odhodlání FSA tento trend brzdit a podporovat genetickou modifikaci...pokud má opravdový zájem o naši výživu, měla by FSA podporovat přechod na ekologické zemědělství, ne propagovat intenzivní zemědělství."

Lidé nekupují biopotraviny jen kvůli zdraví

Lidé si nekupují biopotraviny jen proto, aby byli zdravější. Nedávný průzkum v EU zjistil, že běžní nakupující biopotravin, kteří nakupují okolo 80 % všech biopotravin, si velmi dobře uvědomují řadu dalších výhod, které jim ekologické zemědělství a biopotraviny přinášejí.

Nákup biopotravin podporuje zdravé prostředí. Na ekologických farmách se vyskytuje o 30 % více druhů rostlin a o 50 % více volně žijících zvířat, jako motýlů, ptáků a včel. Podle Compassion in World Farming, uznávané odborné organizace, má ekologické zemědělství nejvyšší standardy v oblasti zacházení s hospodářskými zvířaty. Další výhody pro životní prostředí jsou jasné - na ekologických farmách nejsou skladovány nebezpečné odpady, umělá dusíkatá hnojiva jsou zakázána a proto dochází k nižšímu úniku látek, které mohou způsobovat růst řas.

Ekologické zemědělství a ekologický potravinový systém je holistický, založený na spolupráci s přírodou. Nespoléhá se na vstupy na bázi ropy, například v případě umělých hnojiv a pesticidů. Spotřebitelé kupují biopotraviny nejen proto, aby se vyhnuly potravinám obsahujícím zbytky pesticidů, ale podporují také systém, který má nejvyšší standardy welfare zvířat, zakazuje rutinní podávání antibiotik a podporuje biodiverzitu na farmách. Lidé nákupem biopotraviny podporují různorodou a živou krajinu. Lidé nakupující biopotraviny vyhledávají potraviny, které byly vyprodukovány eticky. Ekologické zemědělství vytváří více pracovních příležitostí, které jsou rozmanitější a bezpečnější než v konvenčním zemědělství.

Ekologické zemědělství a výroba biopotravin jsou řízeny přísnými předpisy, což je odlišuje od konvenčního zemědělství. Plodiny nejsou hnojeny umělými chemickými hnojivy, chemické pesticidy nejsou povoleny a hospodářská zvířata nesmějí dostávat antibiotika preventivně.

Nedávný výzkum provedený britskou Reading University zjistil, že počet pracovních míst na britském venkově by se zvýšil o 73 procent, pokud by v Anglii a Walesu fungovalo pouze ekologické zemědělství. Přesto by takový systém vyprodukoval dostatek potravin pro všechny. Ve vztahu k zemědělským vstupům výzkum také zjistil zásadní rozdíly. Ekologické zemědělství by zajistilo snížení emisí skleníkových plynů a znečištění vody. Energeticky intenzivní vstupy do zemědělství by se výrazně snížily, u hnojiv o 95 procent a u postřiků o 98 procent. 

Ekologické zemědělství je také v popředí snah o ochranu proti klimatickým změnám. Zdůrazňuje využívání „sluneční energie a úrodnosti" prostřednictvím pěstování jetelovin pro fixování uhlíku do půdy pro následující plodinu. Ekologické zemědělství bude hrát v budoucnu pro zdraví lidí a planety stále důležitější roli.

Další výsledky výzkumných prací v oblasti ekologického zemědělství a biopotravin najdete ve speciální zpravodajské rubrice na www.bio-info.cz. Velmi dobrý přehled o výhodách ekologického zemědělství a biopotravin také přináší zpráva vědeckého institutu FiBL:

90_argumentu_pro_ekologicke_zemedelstvi.pdf 90_argumentu_pro_ekologicke_zemedelstvi.pdf (283,19 KB)

Přesvědčte se na vlastní oči

Pro mě je jasným důvodem pro nákup biopotravin rozdíl v tom, jak se ekologické a průmyslové hospodaření liší v pohledu na přírodu a správcovství zdrojů, které nám byly svěřeny do užívání (půda, voda, vzduch, příroda). Stačí, když navštívíte různé farmy a přesvědčíte se na vlastní oči, jak tyto dva rozdílené systémy hospodářství fungují. Pokud vám jen trochu záleží na tom, odkud pocházejí potraviny a jak se s nimi zacházelo, než doputovaly na váš stůl, vřele takovou návštěvu doporučuji.

Jeden systém se snaží zničit, zlikvidovat, vyhubit přirozené prostředí farmy, druhý se snaží - ano, je to klišé, ale pravdivé - pracovat ve spolupráci s přírodou. Je škoda, že se nemůžeme zeptat ptáků, ryb či hmyzu na jejich odborný názor, kterému systém hospodářství oni dávají přednost.

Vy si svůj názor ovšem můžete udělat již v září. V rámci Měsíce biopotravin budete mít spoustu možností přesvědčit se, jak ekologické zemědělství opravdu funguje. Seznam akcí na www.mesicbiopotravin.cz.

Tom Václavík, vydavatel www.bio-info.cz

 

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Příspěvky

Jsou pro nás biopotraviny lepší? Odpovědět   Zuzana Citkova 31. 07. 2009, 08:56:01
Dnes jsem si přečetla článek na ihned.cz Biopotraviny nepřinesou víc
zdraví než ty normální (viz.
http://digiweb.ihned.cz/c1-37938340-biopotraviny-neprinesou-vic-zdravi-nez-t
y-normalni).
Obsah mě mírně znejistil. Je tedy veškeré moje biopočínání marné, má
vůbec smysl? Jak je možné, že jednou se objeví studie, která
biopotraviny vyzdvihuje nad konvenční a zanedlouho zase jiná, která to
neguje. Jak je to tedy s tím obsahem pesticidů a nutričních hodnot? Tam
je to přece jasné, nebo ne? Jako běžný spotřebitel to nechápu. A už jsem
se naučila s tím žít. Jako laikovi mi zkrátka stačí, že mi biopotraviny
víc chutnají a že to co jím, nebylo polejváno chemikáliemi, jen co to
vykličilo nebo narváno antibiotiky, jen co se to vylíhlo. Shodou
okolností jsem v úterý 28.7. na kanálu Spektrum viděla pořad Jaro na
chalupě (original stránky pořadu: http://www.rivercottage.net/), kde se
farmář vydal zjistit, jak je to s kvalitou kupovaného konvenčního
kuřecího masa vs. biokuřete. Zašel za odborníky do Institut of Brain
Chemistry and Human Nutrition, aby mu udělali rozbor přinesených kuřat.
Jak to dopadlo? Takhle: http://www.youtube.com/watch?v=eXDPIhwybd4 ;-)
Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft říjen rgt
Po Út St Čt So Ne
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

Hynek: Jako zákazníkovi Vodafonu se mi to líbí, že se snaží jít energii...
Vodafone se připojil k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje,
Tom Václavík: Dobrý den, Patricie, články zveřejňuji, jakmile je dostanu.
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,
Tomáš Zeman: Schválně jsem si na ten jejich test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů nebo emisí,