Ekologické zemědělství a biopotraviny v ČR

Krajina_CR.jpg Dle údajů REP k 30. 6. 2016 (export k 26.10.2016) hospodařilo ekologicky 4 264 ekofarem na celkové výměře téměř 500 tis. hektarů, což představuje 12% podíl z celkové výměry zemědělské půdy v ČR.  

Zastoupení EZ v jednotlivých krajích ČR není rovnoměrné

Až 88 % výměry zařazené v EZ se nachází v méně příznivých oblastech (LFA), téměř veškerá výměra TTP a 65 % orné půdy.

Největší plochy půdy v EZ se nacházejí v pohraničních hornatých okresech Jihočeského, Plzeňského, Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Zemědělci z úrodných koutů naší země zůstávají naopak vůči principům ekologického zemědělství zatím imunní. Zastoupení EZ je zde dlouhodobě velmi nízké, a to v rozmezí od 3 do 8 %.

Zem_puda_v_EZ_2016.jpg

Zdroj: Mze (LPIS 2014); vlastní výpočty ČTPEZ

Výrobní zaměření ekofarem

Z celkového počtu zhruba 4 000 ekofarem je na téměř 80 % z nich chováno aspoň nějaké hospodářské zvíře (tedy má živočišnou produkci). 40% z celkového počtu ekofarem obhospodařuje alespoň 1 ha orné půdy, přičemž 30 % ekofarem jsou smíšené podniky mající jak rostlinou, tak živočišnou produkci (neboli 50 % farem je výhradně soustředěno na ŽV). Zhruba 13 % ekofarem je zaměřeno čistě na pěstování trvalých kultur (vinohradnictví a zejména sadařství).

Chov hospodářských zvířat

Dle posledních údajů (ÚZEI) bylo na ekofarmách ke konci roku 2015 chováno téměř 238 tis. kusů skotu (z toho 7 370 kusů dojnic), přes 102 tis. kusů ovcí, téměř 10 tis. kusů koz, přes 7 tis. kusů koní a necelé 2 tis. kusů prasat. Při srovnání rozsahu ekochovů k celkovým stavům hospodářských zvířat v ČR je dnes ekologicky chováno 17 % skotu (2% podíl mají dojnice), 44 % ovcí, 36 % koz a 21 % koní. Podíl ekologicky chované drůbeže či prasat zůstává zanedbatelný (0,2 %, resp. 0,1%).

Chov skotu

Od roku 2001 se počet ekologicky chovaného skotu zvýšil trojnásobně (ze 79 tis. na 238 tis. kusů), z toho počet krav BTPM vzrostl téměř sedminásobně (z necelých 16 tis. na více než 100 tis. kusů) a tvoří dnes více než polovinu všech KBTPM v ČR.

Nejvíce skotu v EZ se dnes chová v Jihočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. V Plzeňském a Jihočeském kraji byl také zaznamenán největší nárůst chovaných kusů mezi roky 2009 až 2015. Naopak nejvyšší podíl skotu v EZ na jeho celkovém počtu v kraji dlouhodobě dosahuje Karlovarský kraj (přes 70 % skotu je zde již chováno ekologicky), následovaný krajem Ústeckým, kde je chována ekologicky téměř polovina stavů skotu.

Graf 3: Vývoj počtu skotu v EZ (2009 a 2015) a jeho podíl na celkovém počtu skotu v ČR (2015) dle krajů

Poce_skotu_v_EZ_2016.jpgChov dojnic

Nejvíce ekologicky chovaných dojnic se nachází na Vysočině a v Jihočeském kraji, které jsou tradičními „mléčnými“ region. Zajímavostí je vysoké procentuální zastoupení bio dojnic v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.

Struktura rostlinné produkce

Struktura užití zemědělské půdy v ČR se významně liší od struktury v EZ. Celkové výměře zemědělské půdy v ČR dominuje orná půda (70% zornění), travní porosty zabírají zhruba čtvrtinu ploch a necelá 2 % připadají na trvalé kultury (zejména sady). Zcela opačný je vývoj v EZ, kde dlouhodobě dominují travní porosty (okolo 410 tis. ha). Orná půda tvoří zhruba 14 % ploch a podobně necelá 2 % ploch v EZ zabírají trvalé kultury (86 % sady a 14 % vinice). Ekologickými zemědělci je v ČR obhospodařováno více než 40 % trvalých travních porostů, okolo 2 % orné půdy a zhruba 9 % ploch trvalých kultur (resp. téměř 13 % sadů, 5 % vinic a 0,1 % chmelnic). Největší výměra ekologicky obhospodařovaných travních porostů je v Jihočeském kraji (65 tis. ha), největší výměra orné půdy i trvalých kultur se nachází v kraji Jihomoravském (12 tis. ha orné půdy a téměř 2 tis. ha TK).

Podobně jako u základního užití zemědělské půdy, liší se i struktura pěstovaných plodin na orné půdě. V konvenčním zemědědělství výrazně dominuje pěstování obilovin (téměř 60 % plochy) a pětina ploch je věnována tradičně olejninám. Tedy často kritizovaný „trojboj“ – pšenice, ječmen, řepka zabírá téměř 2/3 orné půdy. Zhruba pětina orné půdy je vyčleněna na pícniny, kde však dominují pícniny jednoleté (zejména kukuřice na siláž). Málo půdy je ponecháno pod zeleným hnojením k regeneraci  (do 10 %).

V EZ jsou hlavními plodinami na orné půdě téměř vyrovnaně obiloviny a pícniny (okolo 28 tis. ha). Z obilovin se nejvíce pěstuje pšenice a oves, avšak i podíl ostatních druhů obilovin je významný. V rámci pícnin jsou zastoupeny převážně víceleté pícniny, tedy víceleté plodiny na zeleno využívané ke krmným účelům, zelenému hojení a odplevelování orné půdy. Nezbytnou součástí je zařazování luskovin na zeleno (leguminóz), jejichž předností je výživný a zúrodňující dopad na půdu díky poutání vzdušného dusíku kořenovou soustavou spolu s příznivým účinkem na půdní strukturu.

Z pohledu podílu hlavních kategorií ekologicky pěstovaných plodin na orné půdě na jejich celkové výměře v ČR dosahují trvale nejvyšší podíl luskoviny na zrno a pícniny (okolo 7 %). Z dílčích kategorií se pak jedná o léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (LAKR) (20 %), oves, tritikále a žito. Podíl ploch obilovin v EZ zůstává na 2 %.

Počet registrovaných subjektů

Zemědělské podniky

V České republice dnes hospodaří ekologicky přes 8 % zemědělských podniků. Nejvyšší počet ekofarem se dlouhodobě nachází v Jihočeském kraji (563 ekofarm ke konci roku 2015). Druhým v pořadí je kraj Plzeňský s 464 ekofarmami. Nejméně ekofarem má mimo Prahu kraj Pardubický (pod 200). Odlišné pořadí získáme, seřadíme-li kraje dle podílu počtu ekofarem na jejich celkovém počtu v kraji. Celorepublikový průměr (8 %) byl překročen v osmi krajích, přičemž vysoce nad tímto průměrem s 32 % vedl stejně jako u podílu zemědělské půdy v EZ kraj Karlovarský. Dále následuje kraj Plzeňský (16% podíl), Liberecký a Ústecký (nad 12 %).

Výrobci potravin

Na konci roku 2015 bylo jako výrobce biopotravin registrováno 541 subjektů, což představuje 2,6% podíl z celkového počtu výrobců v ČR. Celkově i v EZ je nejvyšší počet výrobců v Jihomoravském kraji (107 registrovaných výrobců biopotravin z celkových 3 199), což je dáno vysokým počtem registrovaných vinařů. Nejméně výrobců biopotravin (18) i výrobců celkem (558) najdeme v Karlovarském kraji. Lepší srovnání dostaneme, seřadíme-li kraje dle podílu počtu výrobců biopotravin na jejich celkovém počtu v kraji. Nejvyšší téměř 5% zastoupení výrobců biopotravin na jejich celkovém počtu má Vysočina, následovaná Libereckým krajem s 4,2% podílem.

Faremní výrobci potravin

Z údajů REPu ke konci roku 2015 vyplývá, že z celkového počtu 541 registrovaných výrobců biopotravin patří dvě pětiny z nich mezi faremní zpracovatele (221 subjektů). Faremní zpracování biopotravin je realizováno na zhruba 5 % ekofarem. Nejčastěji se jedná o výrobu vína, zpracování mléka a mléčných výrobků, zpracování ovoce a zeleniny a zpracování masa.

Zpracovala: Ing. Andrea Hrabalová, ČTPEZ

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft září rgt
Po Út St Čt So Ne
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

Tom Václavík: Dobrý den, Patricie, články zveřejňuji, jakmile je dostanu.
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,
Tomáš Zeman: Schválně jsem si na ten jejich test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů nebo emisí,
Šárka: Paráda, však to ty zplanýrovaný stráně, kde byly monolitické kultury...
Česko #sazibudoucnost. Co člověk – to strom do 5 let,