Český trh s biopotravinami v roce 2009 udržel hodnoty z předešlého roku, pro rok 2010 se odhaduje mírný růst spotřeby

UZEI_logo.jpg Spotřebitelé v České republice utratili v roce 2009 za biopotraviny 1,77 miliardy korun, což je zhruba stejně jako v roce 2008. Průměrná roční spotřeba na obyvatele činila necelých 200 Kč a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů dosáhl 0,71 % podobně jako v roce předchozím. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).  

Trh s biopotravinami se tak s finanční a ekonomickou krizí vyrovnal velice dobře. Po rychlém růstu spotřeby v letech 2007 a 2008 došlo pouze ke stagnaci trhu, nikoli k poklesu jako u konvenčních potravin. Pro roky 2010 a 2011 je očekáván další nárůst spotřeby.

Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2009 přibližně 2,13 miliardy korun. Z toho obrat v maloobchodě činil 1,68 mld. Kč, ve veřejném stravování přes 14 mil. Kč a téměř 70 mil. Kč dosáhl obrat přímého prodeje. Celkem se tedy na českém trhu prodalo v roce 2009 biopotravin za 1,77 miliardy Kč.

Do zahraničí české společnosti vyvezly biopotravin za přibližně 367 mil. Kč. Mezi největší exportéry patřily v roce 2009 firmy RACIO, s.r.o., Sonnentor, s.r.o.  FRUJO, a.s. a PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.

Podíl biopotravin z dovozu na celkovém domácím maloobchodním obratu nelze jednoznačně stanovit z důvodu nedostupnosti dat. Objem dovozu finálních biopotravin (tj. bez zahrnutí dovozu bioproduktů a biopotravin určených k dalšímu zpracování) je odhadován ve výši 770 mil. Kč (46 % maloobchodního obratu v ČR). Hlavními dovozci v roce 2009 byly firmy Hipp Czech s.r.o., TopBio mlýn, s.r.o., Excellent Plzeň, s.r.o. a Fair Trade Centrum, s.r.o. Významný podíl dovozu realizují také přímo maloobchodní řetězce.

Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchodní řetězcích (68,6 %, tj. za 1,2 mld. Kč v 2009), dále pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (17,3 %) a vzrůstá podíl lékáren (7,0 % oproti 4,0 % v roce 2008). V nezávislých drobných prodejnách potravin se v roce 2009 prodalo biopotravin za 41 milionů Kč (2,4 %). Výrazně vzrostl podíl přímého prodeje biopotravin zahrnující přímý prodej jak ze dvora, tak i od výrobců a distributorů (3,9 %). Přibližně 0,8 % biopotravin se v roce 2009 prodalo prostřednictvím gastronomických zařízení. 

Z pohledu hlavních kategorií potravin se na maloobchodním obratu nejvíce podílely „Ostatní zpracované potraviny“ (42 % podíl, přičemž téměř polovinu tvoří hotové pokrmy typu dětských výživ). Druhou příčku si udržuje kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ (20 %), následovaná kategorií „Ovoce a zelenina“ (10 %, zahrnující nově dle mezinárodní klasifikace CPA taktéž ovocné a zeleninové šťávy). Vzhledem k uplatnění jiné klasifikace kategorií potravin není možné provést přímé meziroční srovnání vývoje. Z dostupných údajů lze však konstatovat, že k největšímu nárůstu došlo u kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ a dále u kategorií „Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky“ a „Maso a masné výrobky“.

Mírně stoupá počet výrobců biopotravin

Ke konci roku 2010 bylo registrováno 404 výrobců biopotravin, respektive 618 výrobních provozoven. Oproti konci roku 2009, kdy bylo registrováno 395 výrobců (resp. 497 provozoven) vzrostl počet výrobců biopotravin pouze o 2 %, což představuje významné zpomalení ve srovnání s 14 % nárůstem v roce 2009 a 82 % nárůstem v roce 2008.

K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům patří, dle převažující činnosti českých výrobců, zpracování masa, výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků, zpracování mléka a mléčných výrobků a zpracování zeleniny a ovoce. V posledních letech výrazně roste počet registrovaných výrobců vína. Z pohledu obratu dosáhla v roce 2009 největší objem výroby kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (24,1 %; zejména podkategorie „Káva a čaj“), následovaná kategoriemi „Mléko a mléčné výrobky“ (19,8 %) a „Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky (19,1 %).

Celkový obrat výroby biopotravin dosáhl v roce 2009 ve velkoobchodních cenách 1,2 mld. Kč, přičemž čeští výrobci vyvezli biopotraviny za přibližně 352 mil. Kč (30 % celkového obratu výroby). Nejvíce biopotravin směřovalo do Rakouska. Na českém trhu využívali výrobci k prodeji biopotravin nejčastěji maloobchodní řetězce (41 %), prodejny zdravé výživy a biopotravin (24 %) a velkoobchody (20 %).

Do výroby biopotravin se postupně pouští nejen „bio specialisté“, ale také střední a velké potravinářské firmy. Z průzkumu ÚZEI mezi výrobci totiž vyplývá, že u více jak poloviny (55 %) aktivních výrobců se podíl biopotravin podílí na jejich celkovém obratu méně než 5 %. Pouze 15 % výrobců uvedlo, že podíl biopotravin na jejich celkovém obratu je vyšší než 90 %.

Maloobchodní řetězce dominují v distribuci

Počet registrovaných distributorů ke konci roku 2010 vzrostl na 186 provozoven (resp. 172 subjektů), což představuje minimální nárůst vzhledem k 184 provozovnám registrovaným k 31. 12. 2009. Je třeba ale zmínit, že v obchodu s biopotravinami navíc působí velký počet subjektů realizujících maloobchodní prodej (tj. maloobchodní řetězce, obchody zdravé výživy apod.), tyto se však dle zákona o ekologickém zemědělství od roku 2006 nemusí registrovat.

Celkový obrat registrovaných distributorů dosáhl v roce 2009 ve velkoobchodních cenách  392 mil. Kč (nárůst o 47 % proti roku 2008 především díky růstu prodeje dětských výživ). Obrat za prodej dětských výživ představuje téměř 75 % celkového obratu distributorů, a to díky dominantnímu postavení společnosti Hipp Czech s.r.o., která je absolutně největší firmou na českém trhu, měřeno obratem z prodeje biopotravin.

Distributoři dovezli v roce 2009 biopotraviny za zhruba 338 mil. Kč (tj. 86 % jejich celkového obratu prodeje). V tomto objemu však není zahrnut dovoz biopotravin samotnými maloobchodními řetězci, který je odhadován na zhruba 330 mil. Kč. Do ČR míří zejména hotové výrobky ze západní Evropy, nejčastěji Německa a Rakouska.

Největším odbytištěm mezi distributory je přirozeně český trh. Většina distributorů prodává na českém trhu 100 % svého sortimentu; celkem tedy na českém trhu skončilo 96 % objemu distribuovaných biopotravin v celkovém objemu 376 mil. Kč.

K prodeji biopotravin na českém trhu distributoři nejčastěji využívají maloobchodní řetězce (65 %), lékárny (19 %) a prodejny zdravé výživy a biopotravin (8 %).

Struktura českého ekologického zemědělství

V České republice se ekologickým zemědělstvím a produkcí bioproduktů k 31. 12. 2010 zabývalo celkem 3 517 ekologických farem. Nově vstoupilo do ekologického zemědělství 942 farem, 114 svoji činnost skončilo, což představuje nejvyšší absolutní nárůst od roku 1990. Ke konci roku 2010 hospodařilo ekologickým způsobem přes 10 % registrovaných zemědělských podnikatelů v ČR.

Celková výměra ekologicky obhospodařovaných ploch vzrostla o téměř 50 tis. ha na celkových 448 202 ha, což představuje 10,55 % podíl na celkové zemědělské půdě ČR. Podílem ploch v ekologickém zemědělství patří Česká republika k předním zemím na světě.

Odhad dalšího vývoje spotřeby biopotravin

Po stagnaci spotřeby biopotravin v roce 2009, způsobené meziročním cenovým propadem biopotravin a mírným poklesem celkové spotřeby potravin v ČR díky ekonomické krizi, očekáváme v příštích letech opět pozvolný růst objemu prodeje biopotravin.

Předpokládá se růst spotřeby biopotravin zejména v rámci gastronomických zařízení a výraznější zvýšení podílu přímého prodeje z farem.

Přispět by k tomu měla i stále trvající podpora státu ve formě dotací či zvýhodnění poskytovaných pro ekologické zemědělce a výrobce v rámci Programu rozvoje venkova na roky 2007-2013 a dále nový „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015“ schválený na konci roku 2010. Cílem tohoto Akčního plánu je kromě dosažení  15 % podílu ekologicky obhospodařované půdy na celkové zemědělské půdě ČR, také navýšení podílu biopotravin na celkové spotřebě potravin na 3 % a zvýšení podílu českých biopotravin na 60 %. Ke zvýšení poptávky spotřebitelů přispěla také celonárodní informační kampaň pod názvem „Ekologické zemědělství a biopotraviny“ realizovaná v letech 2008 -2010 za téměř 30 mil. Kč.

Zdroj: tisková zpráva UZEI.

Zpráva vychází z údajů získaných v rámci výzkumu trhu biopotravin, který je prováděn na Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) z pověření MZe ČR od roku 2009. Vzhledem k mírně odlišné metodice sběru i vyhodnocování údajů (př. odlišná klasifikace kategorií potravin aj.) není možné provést přímé srovnání s dřívějšími údaji prezentovanými agenturou Green marketing a jednoznačné hodnocení vývoje.

 

 

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft červen rgt
Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,
Tomáš Zeman: Schválně jsem si na ten jejich test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů nebo emisí,
Šárka: Paráda, však to ty zplanýrovaný stráně, kde byly monolitické kultury...
Česko #sazibudoucnost. Co člověk – to strom do 5 let,
dyyl: Velmi dobré informace! --- gastromania.cz/chladici-a-mrazici-technika.html
V centru Prahy otevřel obchod Minimum Waste,
dyyl: Mám zájem!
Bělokarpatský biojarmark opět na Ozvěnách Horňácka,