PERMAKULT - Novinky ze světa permakultury na únor 2014

Měsíční zpravodaj, přinášející novinky z permakulturního světa a okolí.  

KALENDÁŘ AKCÍ

PŘEDNÁŠKA CO S OKNY – UPRAVENÁ STARÁ OKNA LEPŠÍ NEŽ NOVÁ

Čtvrtek 6.2.2014 od 17,00 hod

Brno,  Dům ochránců přírody, Panská 9

Okna činí z domů prostory příjemné a zdravé k obývání. Díky nim můžeme na jaře přestat topit, i když je venku ještě chladno. Světlo přicházející za svítání okny přepíná fungování našeho těla z noční fáze na denní. Naopak okny také za zimních nocí odchází ven mnoho tepla, bývají pak nemile chladná, někdy se i rosí. A za letních veder se jimi může interiér velmi přehřát. Aby okny tolik tepla neunikalo, to se dnes běžně řeší vybouráním starých dvojitých oken a jejich nahrazením jednoduchými okny s dvojsklem. Bohužel je to krok z bláta do louže. Skrze zasklení sice uniká méně tepla, více ale uniká rámy a zdí kolem oken a navíc to není ani ekologické.

Související webové stránky: http://www.veronica.cz/okna

Kontakt: Mgr. Ing. Petr Ledvina, e-mail: petr.ledvina@veronica_cz, tel.: 542 422 757, 776 057 637

ŽUMPA – BENEFIČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Pátek 7.2.2014 od 18,30 hod

Brno, Husa na provázku

Divadelní soubor Verdis , Ekologický institut Veronica a Klub přátel Veronica uvedou ve světové premiéře a zároveň derniéře původní divadelní hru autorů Pavla Klvače a Mojmíra Vlašína.

Stručný děj hry: V obci Brnovice na Brněnsku to vře. Občané diskutují, zda obnovit či zcela zasypat mokřad za obcí zvaný Žumpa. Během jednání mnoha zájmových skupin vyjde najevo mnoho ekologických i zcela neekologických souvislostí.....

Podrobnosti o benefičním divadle 2014 v kalendáři akcí http://www.veronica.cz/?id=3&i=1167

Informace:

Mojmír Vlašín, e-mail: mojmir.vlasin@veronica_cz, tel.: 542 422 755, 602 404 285,

Mariana Zbořilová, e-mail: mariana.zborilova@veronica_cz, tel.: 542 422 756, 777 966 796.

Počet vstupenek je omezen! Členové Klubu přátel Veronica získávají slevu 25% na vstupném.

PŘÍRODNÍ STAVBY OD A DO Z - KONFERENCE PŘÍRODNÍHO STAVITELSTVÍ 2014

Pátek 7.2. – neděle 9.2.2014

Ochoz u Brna 235, Kaprálův mlýn

Zajímáte se o stavbu přírodního domu? Zajímá vás možnost svépomocné stavby nebo stavby z materiálů, které se dají získat na místě stavby?

Připravili jsme seminář zaměřený na praktické návody a zkušenosti ohledně přírodních staveb a všeho, co s nimi souvisí.

Seminář bude zaměřen především na:

  • návrhy staveb
  • konstrukční systémy
  • materiály přírodních staveb
  • hospodaření s energiemi
  • hospodaření s vodou na pozemku a ve stavbě
  • přírodní zahrady - permakulturní principy
  • ukázky nářadí
  • informace a návody ohledně povolování staveb
  • diskuse s řemeslníky, projektanty a výrobci materiálů

další...

Více zde: http://www.prirodnistavby.com/

FENG-SHUI PODLE NAŠICH PŘEDKŮ

Sobota 8.2. 2014

Rudolfov u Českých Budějovic

Originální metodika respektující české podmínky a tradice. Více informací na www.zahrada-rudolfov.cz

PRAŽSKÝ PERMAKULTURNÍ PODVEČER – KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ

Středa 12.2.2014 od 18,00 hod

Jurta Šárynky, Edokomov Praha

Lektor: Tomáš Hodek z Ekodomova 
Nemáte doma vlastní kompost? Nevadí, zorganizujte si kompostování v komunitě! 
Jak na to, specifika komunitního kompostování, legislativa, příklady z praxe zhraniční i tuzemské, trendy ve světě, možné problémy a jak je řešit... ptejte se na všechno, co vás zajímá.

Přihlášky a mapku, jak se dostat na místo, viz www.ekodomov.cz

VALNÁ HROMADA PERMAKULTURY (CS)

Pátek 14.2. – neděle 16.2.2014

Lipka, Lipová 20, Brno

Naše členy i další příznivce srdečně zveme na valnou hromadu organizace Permakultura (CS). Předběžný program:

Pátek 14. 2.

16 - 18 h - kurz fundraisingu, vede Alena Suchánková (PermaNet)

Večer promítání filmů

Sobota 15. 2.

Po celý den jednání o vznikající Akademii permakultury, kurzech, o hospodaření Permakultury (CS), o Ukázkových permakulturních projektech na webu, o naší publikační činnost aj. Zvolíme si také novou radu organizace.

Večer prezentace Katky Horáčkové o cestě do Ladaku, fotky, povídání...

Neděle 16. 2.

Dopoledne: Pojďte s námi designovat Permakulturní akademii podle permakulturních postojů a principů!

Na Lipce je možné přenocovat, přihlášky a bližší informace u Mirky Vavrikové, vavrikovamiroslava@seznam_cz

SEMINÁŘ PRÍRODNÉ STAVITELSTVO

Pátek 14.2. – neděle 16.2.2014

Bratislava, Globe (Kopule), Senec u Bratislavy

Pozývame Vás na seminár, na ktorom sa budeme venovať výhodám a nevýhodám stavebných a izolačných materiálov, tvarov stavieb. Povieme si, kde nakúpiť aký materiál a ako, kde a prečo postaviť slamený domček, nízkoenergetický, pasívny alebo sťahovatelný dom ...

Seminár povedie Petr Skořepa

Pořádá občanské sdružení Ekovesnice o.s.

Více zde (program, cena, mapa):

http://ekovesnice.cz/928-prirodne-stavitelstvo-bratislava.htm

JEDLÉ EKOZAHRADY VE MĚSTĚ

Sobota 15.2. – neděle 16.2.2014

Liberec, centrum Hajiru

Městská permakultura, pěstování na balkonech, terasách, minizahrádkách a střechách, všemi možnými způsoby.

Žijete ve městě? Tak žijte doopravdy!

Lektor: Jaroslav Svoboda

Více na: http://www.ekozahrady.com/mestska_permakultura.htm

SOUSEDSKÁ SLAVNOST – INTERNATIONAL RESTAURANT DAY

Neděle 16.2.2014 od 13,00 hod

Praha 8, Tichá kavárna

Více na: https://sites.google.com/site/komzakuch/calendar

PŘÍRODNÍ INFRASTRUKTURA ÚSES

Čtvrtek 20.2. 2014 od 17,00 hod

Brno, Dům ochránců přírody, Panská 9

Pořádají Regionální sdružení ČSOP Brno, Ekologický institut Veronica a Pracovní skupina pro plánování krajiny České společnosti pro ekologii krajiny (CZ-IALE).

Cílem diskusí u kulatého stolu, probíhajících od roku 2010 je výměna aktuálních informací a tříbení názorů o rozmanitých aspektech tvorby územních systémů ekologické stability a péče o přírodní infrastrukturu v kulturní krajině.

Téma setkání:

Lesní skladebné prvky ÚSES

Garant: Ing. Michal Kovář, PhD.

Kontakt: Ekologický institut Veronica, e-mail: veronica@veronica_cz

DESIGN JEDLÉHO LESA I.

Čtvrtek 20.2. – neděle 23.2.2014

U Doks, nedaleko Máchova jezera

3-denní intenzivní kurz pro tvůrce ekozahrad a rodových statků

Základní kurz pro každého, nezávisle na vašich dosavadních zkušenostech nebo velikosti pozemku. 
Znalosti které zde získáte uplatníte při tvorbě ekozahrady i rodového statku.

Lektor kurzu: Jaroslav Svoboda

Více na: http://ekozahrady.com/design_jedleho_lesa.htm

ÚVODNÍ KURZ PERMAKULTURY V PRAZE

Sobota 22.2.2014

Vila Flora, Vlašimská 13, Praha

Úvod do tématu (podle celosvětově sdíleného programu pk kurzů):

historie a základy permakultury, permakulturní postoje a principy v praxi, skutečné bohatství , místní komunita, bioregion, spolupráce

Po absolvování tohoto kurzu můžete pokračovat v celosvětově uznávaném Úplném kurzu permakulturního designu (PDC 72 hod), který vám otevře dveře do globální komunity permakulturistů!

Lektorky Alena Suchánková a Eva Hauserová

Cena 1100 Kč

Podrobný program, přihlášky a dotazy:

Edita Matoušková, edita.matouskova@seznam_cz

ÚVOD DO PERMAKULTURY

Sobota 22.2. – neděle 23.2.2014

Liberec, Ananda, Frýdlantská 210/12

Praktický kurz k poznání zásad permakultury a pochopení souvislostí, které potřebujeme při zakládání nové zahrady anebo k úpravě té stávající na trvale udržitelnou.

Během kurzu se můžete zeptat na cokoliv ohledně pěstování jedlých kulturních rostlin, obáváných plevelů a co s nimi, jak založit compost a co pak s ním?

Permakultura je způsob navrhování lidských sídel podle vzorů, které najdeme v přírodě... co to vlastně znamená? Můžeme žít permakulturně ve městě? Co je a co není permakultura? Je permakulturní zahrada opravdu bez práce? Dokážeme permakulturou nakrmit svět? Anebo alespoň svou rodinu? Kde začíná a kde končí permakultura? …

Na tyto a mnohé další otázky najdeme odpovědi během víkendu. Vyzkoušíme si praktická cvičení, abychom pochopili, co znamená „inspirovat se divočinou“.... co je sukcese a k čemu nám je v zahradě...

Zjistíme, kde je naše vlastní místo v tom, kde permakultura může doplnit a rozvinout naše chápání světa a udělat z našeho života zodpovědný a trvale udržitelný.

Cena: 1800,- Kč. nutná registrace a záloha 1000,- Kč na 43-9304800227/0100 do 13.2.2014. 
Další pokyny obdržíte po registraci na kpepobcanskesdruzeni@seznam_cz.
Místo konání: Centrum zdravého životního stylu Ananda, Frýdlantská 210/12, Liberec.

Na společnou práci se těší www.kpepos.cz a lektorka katka.hora@gmail_com

ČLOVĚK V NEOLITU

Úterý 25.2.2014 od 18,00 hod

Olomouc, Divadlo hudby

Člověk v neolitu

Jan Turek
Jak ovlivňovaly nové technologie a nové způsoby života jeho přírodní prostředí. Těžba rud - výroba měděných artefaktů; stavba opevněných sídlišť - hradisek, pohřby pod mohylami.  Mgr. Jan Turek se na Ústavu archeologické památkové péče středních Čech specializuje na pravěkou archeologii v období eneolitu, kulturou zvoncovitých pohárů a pohřební archeologií.

www.slunakov.cz

STAVBY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

Pátek 28.2. – neděle 2.3.2014

Impact HUB Praha

Program a více zde: http://www.baobaby.org/

Na konferenci je nutné se přihlásit do 20.2.2014

Přihlášky zasílejte na stav.baobaby@gmail_com

JEŠTĚ NĚCO NA BŘEZEN 2014:

JAK ZALOŽIT PŘÍRODNÍ ZAHRADU

Sobota 1.3.2014

Rudolfov u Českých Budějovic

První část cyklu kurzů Zahrada Bohyně, více informací najdete na www.zahrada-rudolfov.cz

ZÁKLADY POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI

Pátek 7.3 – neděle 9.3.2014

ZŠ Horka nad Moravou

Kurz pro ty, kdo chtějí dosáhnout alespoň částečné soběstačnosti v jídle, snížit svou závislost na průmyslově zpracované stravě a pojistit se proti dopadům ekonomické krize. Naučíte se, jak vypěstovat kalorické potraviny, jak z nich připravit pokrm, jak rozmnožit a vyselektovat kvalitní osivo a jak založit domácí semennou banku.

Kurz je zaměřen prakticky a jeho součástí je společná příprava kukuřičných a dýňových pokrmů.

Obsah kurzu zde: http://www.potravinovezahrady.cz/kurz-zaklady-potravinove-bezpecnosti/
Jak se přihlásit: http://www.potravinovezahrady.cz/kurz-zaklady-potravinove-bezpecnosti/

DALŠÍ NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

Zajímá vás vznikající Akademie permakultury, rádi byste se zapojili jako lektoři nebo studenti? Pak vás srdečně zveme na valnou hromadu Permakultury (CS) v Brně 14. – 16. února, kdy se můžete osobně zapojit do diskusí a spoluvytváření Akademie, nebo na úvodní kurz permakultury v Praze 22. Února (podrobnosti obou akcí viz výše).

Chcete sledovat novinky z permakultury průběžně?

Najdete je na FCB stránce Permakultury CS tady:

http://www.facebook.com/PermakulturaCS?ref=ts&fref=ts

Nebo na našich webových stránkách www.permakulturacs.cz!

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft prosinec rgt
Po Út St Čt So Ne
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

františek: jen jsem se nikde nedočetl jak chtějí výpadek vajec z klecového chovu...
Klecovým chovům odzvonilo,
Hynek: Jako zákazníkovi Vodafonu se mi to líbí, že se snaží jít energii...
Vodafone se připojil k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje,
Tom Václavík: Dobrý den, Patricie, články zveřejňuji, jakmile je dostanu.
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,